Atbalsti Karantīnas mājas uzbūvi

Ziedot karantīnas mājas uzbūvei vari:

Ar pārskaitījumu:
Biedrības „Dzīvnieku pansija Ulubele”
Reģ.Nr. LV 40008095993
AS Swedbank, Swift: HABA LV 22
Konts: LVL: LV38HABA0551011767179

Ulubeles PayPal konts: info@ulubele.org

Slēdzot līgumu par ziedojumu:
Ziedotājiem – īpaši juridiskām personām – ir iespēja ziedot, noslēdzot līgumu par ziedojumu ar biedrību. Biedrībai ir izstrādāts līguma paraugs, kas katrā individuālā situācijā ir pielāgojams un saskaņojams ar ziedotāju savstarpējas vienošanās ceļā.

“Dzīvnieku pansija Ulubele” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt nodokļu atlaides. Biedrībai sabiedriskā labuma statuss piešķirts 2005.gada 16.decembrī ar Finanšu ministrijas lēmumu Nr.602. Lēmuma kopija iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā ir izdrukājama šeit: “FM lēmums“.

Iespēju robežās ikviens var mums palīdzēt.