Muciņa

Muciņa Ulubelē ir kopš 2015.gada. Viņa ir bikla un uzmanīga – vienmēr labprātāk nostājas aiz sava voljēra biedra muguras un paliek ēnā. Pirmā pretī nevienam neskries un vispirms no droša attāluma nopētīs. Taču ar pacietību, mieru un rāmu garu pamazām pamazām var iegūt viņas uzticību.

Viņai tik ļoti gribas pietuvoties cilvēkam un vienmēr tik ļoti bail… tik ļoti jāsaņemas, lai pārkāptu pāri savam biklumam un neticībai. Iespējams, ka viņa gaida līdzīgas dabas cilvēku, lai tad viens otru iedrošinātu un kopīgi pārvarētu savas iekšējās barjeras…

http://www.dzivniekupolicija.lv/lv/mekle-majas/ulubele-mekle-majas-suns-16414