Ulubele

Par biedrību

Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" ir dibināta 2005.gada 21.novembrī, apvienojoties domubiedriem, kam nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis.

Biedrības misija

Apzinoties katru īpatni kā vērtību, rūpēties par jebkura dzīvnieka labturību un aizsardzību, un īpaši nodrošināt tiesības un dot iespēju dzīvot dzīvniekiem, kuriem jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams atrast īpašnieku.

Biedrības mērķi

  1. nodrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un uzturot dzīvnieku pansionātu;
  2. veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa;
  3. aktīvi līdzdarboties dzīvnieku labturību nosakošo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesos, paužot savu viedokli un sniedzot atzinumus valsts institūcijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
  4. praktiski iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā;
  5. apzinoties dzīvnieku kā nozīmīgu vides sastāvdaļu, veicināt visas vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus dzīves apstākļus gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.  Biedrības aktivitātes

Mērķu īstenošanai biedrība:

  1. sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām kopīgu mērķu īstenošanā;
  2. piesaista ziedojumus un dāvinājumus, iegūst kustamu un nekustamu īpašumu, veic saimniecisko darbību savu mērķu īstenošanai;
  3. veic citas ar likumu atļautas darbības.

Ilgstošas sadarbības rezultātā ar valsts pārvaldes iestādēm ir secināts, ka mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzība un labturība valstiskā līmenī ir grūti realizējama, tādēļ šīs jomas sakārtošana galvenokārt ir sabiedriskā sektora ziņā.

Ar Finanšu ministrijas 2005.gada 16.decembra lēmumu Nr.602 biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Kopš 2007.gada rudens biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” ir biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) biedrs. Alianse darbojas kā nevalstisko organizāciju (NVO) platforma ar mērķi stiprināt Latvijas pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Vairāk par šo biedrību var skatīt eLPA mājas lapā: www.nvo.lv.

Atbalstot valdības mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” 2007.gada 16.augustā parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu.

Kopš 2008.gada vasaras līdz 2013.gada vasarai biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” darbojās Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāvā.

sunitis_lido

Dzīvnieku patversme “Ulubele”

Dzīvnieku patversme Ulubele atrodas Stopiņu novada apdzīvotā vietā Līči "Ozolaine" teritorijā, 800 m no šosejas, mežā – saukta arī Līču patversmi.

Patversmē tiek izmitināti Rīgas pilsētā, Stopiņu un Mārupes novados izķertie klaiņojošie un bez saimnieka palikušie suņi un kaķi. Dzīvniekus patversmē uzņemam arī  arī pēc individuālas vienošanās, ja vien patversmē ir brīva vieta, lai dzīvnieku uzņemtu.

Patlaban Ulubelē ik dienu uzturas ap 500 dzīvnieki - 200 suņi un 300 kaķi.

Ulubele apmeklētājiem atvērta katru dienu (bez brīvdienām):

10:00 – 17:00 Suņu saimniekiem un adoptētājiem, ziedojumu nodošanai;

11:00 – 15:00 Brīvprātīga palīdzība suņu staidzināšanā tikai ar brīvprātīgo apliecību.

Mūsu kontaktinformācija.

Pašvaldība apmaksā dzīvnieka uzturēšanu 14 dienas no viņa uzņemšanas brīža patversmē. Pēc šī laika dzīvnieki ir vai nu jāeitanazē, vai arī jāmeklē citas iespējas, kā tos uzturēt.

Biedrības „Dzīvnieku pansija Ulubele” mērķis ir dot iespēju dzīvot jebkuram dzīvniekam. Finansiālo iespēju robežās mēģināsim to arī nodrošināt!  Ja Jums ir vēlme un iespēja palīdzēt pilsētas klaiņojošo dzīvnieku dzīves apstākļu uzlabošanā, sniedziet savu atbalstu.

Par iespējām mums palīdzēt skatieties sadaļā: Atbalsts Ulubelei.

Ulubeles karte

"Atbildības parks Ulubele" teritoriāla karte
zivtina_lido