💛 🙏 Ulubeles opīšu cerībai

Ulubeles patvērumā katru dienu mitinās 500 dzīvnieki, no kuriem 1/5 daļa ir opīši un omiņas, kam vecums pārsniedz 8 gadus. Tāpat kā cilvēkus vecumdienās, arī viņus mēdz piemeklēt dažādas gadu gaitā uzkrātās kaites – locītavu sāpes un stīvums, maņu pavājināšanās, zobu izkrišana, palēnināta vielmaiņa un asinsrite…

Daudzus patversmes opīšus un omiņas garā dzīve nav saudzējusi un viņu veselība cietusi cilvēku vienaldzības vai ļaunprātības dēļ. Veselības stāvokļa uzturēšanai viņiem nepieciešama atbilstoša kvalitatīva barība un ārstnieciskā barība, pārtikas piedevas un vitamīni, kas papildus katram dienā izmaksā 1 eiro. Palīdzi viņiem uzturēt cerību!

CERĪBA = VESELĪBA + DZĪVESPRIEKS, kas tik ļoti nepieciešami, lai cieņpilni vadītu vecumdienas un beidzot sagaidītu savu Cilvēku!

Palīdzēt vari sekojoši:

ziedojot speciālās opīšu barības, pārtikas piedevu un vitamīnu iegādei;

iesaistoties Ulubeles Senioru programmā – vairāk lasi šeit: https://ulubele.org/senioru-programma/;

atvedot dāvanas – opīšu pārtiku un kārumus uz patversmi.

Mūsu norēķinu rekvizīti:

Biedrība Dzīvnieku pansija Ulubele

Reģ.Nr. LV40008095993AS

Swedbank, Swift: HABALV22

Konts: LV97HABA0551028353893

Mērķis: Opīšu cerībai

Ziedojot tiešsaistē caur ziedot.lv Ulubele projektu “Izdari sirds darbu” varat šeit: https://www.ziedot.lv/izdari-sirds-darbu-3589Ulubeles opīši vispriecīgākie būs par kvalitatīvu sauso barību un kvalitatīviem konserviem, kā arī dažādiem suņu un kaķu kārumiem – piem., sausajiem kaltējumiem (cīpslām, kuņģiem utt.).

Pateicamies par cerību viņiem!


Надежда сеньоров Улубеле.

Под сенью Улубеле каждый день находится 500 животных, пятая часть которых-старички и старушки, возраст которых превышает 8 лет. Как и на закате человеческой жизни, так и их настигают различные возрастные болячки – боли и потеря гибкости в суставах, ослабление органов чувств, выпадение зубов, нарушение обмена веществ, давление.Многих приютских старичков и старушек жизнь не баловала и их здоровье пострадало в результате человеческого равнодушия и злого умысла.Для поддержания здоровья им необходим корм соответствующего качества, лечебный корм, кормовые добавки и витамины, которые каждому дополнительно обходятся в 1 евро в день.Помоги им сохранять надежду!

НАДЕЖДА = ЗДОРОВЬЕ + ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ, которые так необходимы, чтобы достойно проводить дни старости и наконец дождаться своего Человека!

Помочь можно следующим образом:

жертвуя на приобретение специальных кормов, добавок и витаминов для сеньоров;

подключившись к программе Сениоров Улубеле – больше узнать здесь:https://ulubele.org/senioru-programma/;

привозить подарки в приют – качественную еду и вкусняшки для старичков.

Наши реквизиты:

Biedrība Dzīvnieku pansija Ulubele

Reģ.Nr. LV40008095993

AS Swedbank, Swift: HABALV22

Konts: LV97HABA0551028353893

Mērķis: Opīšu cerībai

Жертвуя напрямую через ziedot.lv проекту Улубеле “Izdari sirds darbu” можно здесь: https://www.ziedot.lv/izdari-sirds-darbu-3589Старички Улубеле больше всего порадуются качественным сухому корму и консервам, а также всяким собачьим и кошачьим вкусняшкам – например, сушеным сухожилиям, желудкам и т.д.

Благодарим за надежду нашим старичкам!

Mīļais un prātīgais Argo – patversmē savu cilvēku gaida jau 2 gadus.
Kaķu patriarhs Rūdis, kuram ir 10 gadi, viens zobiņš mutē un klusa cerība būt savas mājas pavarda sargātājam.
https://www.facebook.com/Ulubele/posts/3067837323253273