Bez mājām Zolitūdes nelaimē palikuši mirušo cilvēku mājdzīvnieki

Aicinājums atbalstītājiem!

Atvainojamies, ka lielās noslodzes un nepietiekamo resursu dēļ nespējam laicīgi atbildēt uz visiem telefona zvaniem un e-pastiem. Liels lūgums iepazīties ar informāciju mājas lapā un sekot aktualitātēm Ulubeles sociālajos tīklos. Par dzīvnieku adopcijām un papildus palīdzības iespējām patversmei lasiet Ulubeles vietnēs, vai mēģiniet sazvanīt uz 20203333; 27803333; 27863333 vai braucot uz Līčiem jebkurā dienā no 10:00 līdz 17:00.

Pateicībā par atsaucību un vēlmi palīdzēt,
Ulubeles komanda

foto

Nelaime Zolitūdē, kas skārusi daudzas ģimenes, ietekmējusi arī mājdzīvniekus, kas palikuši bez saimniekiem. Bez sava cilvēka tie ir pārbijušies un bezpalīdzīgi. Lūgums ziņot Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmei par dzīvokļos palikušiem dzīvniekiem, kas vēl cerībā gaida atgriežamies savu saimnieku.
Uz šo brīdi Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē, kas atrodas Stopiņu novada Līčos, no Zolitūdes nogādāti 8 kaķi un 2 suņi – dzīvnieki ir apjukuši un sabijušies no pēkšņajām izmaiņām to dzīvē. Informācija par patversmē nogādātajiem dzīvniekiem izvietota un apskatāma portālā Dzīvnieku policija.
Lūdzam sniegt atbalstu dzīvniekiem – Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē gaidām gan adoptētājus, kas gatavi dzīvniekus uzņemt pie sevis, gan pagaidu māju sniedzējus dzīvniekiem, gan palīgus patversmes darbos.
Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme apmeklētājiem atvērta katru dienu no plkst.10:00 līdz 17:00. Braucot uz patversmi, ieskatieties noderīgo lietu sarakstā, varbūt ir kas atvedams.
Visus, kuriem ir iespēja palīdzēt, lūdzam braukt uz Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi Līčos, Stopiņu novadā (kartē). Informācijai patversmes tālruņi: 20203333, 27803333 vai 27863333.

Ja nav iespējas atbraukt vai adoptēt dzīvnieku, vari palīdzēt arī savādāk, katrs atbalsts ir nozīmīgs:

Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele”
Reģ.Nr. LV 40008095993
konts: LV97HABA0551028353893
ar norādi “Līču patversmes dzīvnieku aprūpei”

Tāpat darbojas ziedojumu tālrunis: 90006083 (1Ls/zvans)

Rīgas pilsētas patversmes dzīvniekiem iespējams palīdzēt arī izmantojot portālu www.ziedot.lv projekts Izdari sirds darbu

Visdziļākā līdzjūtībā cietušo ģimenēm,
Ulubeles komanda

Трагедия в Золитуде, которая коснулась многих семей, оставила без хозяев и домашних животных. Оставшись без семьи, они чувствуют себя беспомощными и напуганными. Просьба сообщать в Рижский городской приют для животных о собаках и котах, оставшихся в квартирах погибших людей.
На данный момент в Рижском городском приюте для животных, в Личи, из Золитуде доставлены 8 котов и 2 собаки. Животные напуганы внезапными переменами, которые произошли в их жизни. Информацию о животных, доставленных в приют, можно найти на портале Dzīvnieku policija.
Просим оказать помощь животным. Мы ждем в Рижском городском приюте тех, кто может взять животных к себе домой, тех, кто готов предоставить им временный приют. Также нам очень нужны люди, готовые помочь с текущими работами в приюте.
Рижский городской приют открыт для посетителей ежедневно с 10 до 17 часов. Собираясь в приют, не забудьте заглянуть в список нужных вещей, возможно, у вас найдется что-то, что пригодится приюту.
Всех, кто хочет помочь, просим ехать в Рижский городской приют для животных в Личи, в Стопиньской волости (на карте). Телефоны для информации: 20203333, 27803333 или 27863333.

Если нет возможности приехать или взять себе животное, можете помочь иначе, нужна любая помощь:

Общество „Dzīvnieku pansija Ulubele”
Рег. номер. LV 40008095993
Счет: LV97HABA0551028353893
с указанием: “Līču patversmes dzīvnieku aprūpei”

Также работает телефон для пожертвований 90006083 (1Ls/звонок)

Помочь приюту можно также с помощью портала www.ziedot.lv, проект «Сделай доброе дело!»

Глубочайшие соболезнования семьям пострадавших,
Команда Ulubele