Deizija

Deizija ir ~7 gadus veca bikla un kautrīga mince, kura patversmē nonāca pirms diviem gadiem. Viņa lieliski satiek ar citiem kaķiem, bet no cilvēka baidās. Meklē pacietīgus un mīlošus saimniekus, bez maziem bērniem.

Lem atbildīgi un brauc ar viņu iepazīties jebkurā dienā 10:00-15:00,pirms tam iepazīstoties ar adopcijas notiekumiem https://ulubele.org/noteikumi-dzivnieka-adopcijai/

🙏 Arī tad, ja nevari vest Deiziju uz mājām, Tu vari viņai palīdzēt. Atbalsti viņas un pārējo iemītnieku uzturēšanos patversmē! Nokill principu jeb otrās iespējas sagaidīšanu varam īstenot tikai kopā ar līdzīgi domājošajiem.

🙏 Uzliekot regulāru ikmēneša maksājumu Ulubeles iemītniekiem katru mēnesi savu iespēju robežās, arī tu radi viņiem drošības sajūtu. Mēs visi kopā to varam radīt un tas ir svarīgi! No sirds pateicamies! ❤️

🙏 No sirds pateicamies un priecājamies būt kopā! ❤️