Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes paziņojums

Trešdien, 31.martā Saeima balsos par deputātu priekšlikumu izslēgt no Dzīvnieku aizsardzības likuma normu, kas atļauj lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanu saskaņā ar musulmaņu reliģiskajām tradīcijām. Šīs cietsirdīgās kaušanas metodes legalizēšana Latvijā 2009.gada septembrī izraisīja lielu rezonansi sabiedrībā. Gatavojoties atkārtotam balsojumam par šo normu, Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome (turpmāk – Padome) vēlas uzsvērt:”.

Pirmkārt, Padome nemaina savu viedokli un uzskata, ka Saeimā pagājušā gada 17.septembrī steidzamības kārtībā pieņemtie grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā paredz cietsirdīgu dzīvnieku nogalināšanas veidu.
Šāda arhaiska un cietsirdīga nogalināšanas metode ir pretrunā ar Latvijas valsts vēsturiski apdzīvojošo nāciju tradicionālajām vērtībām, morāles un ētikas izpratni. Latvijas valstī nav nekāda pamata atļaut šādu nežēlīgu rīcību, kura tiek amorāli dēvēta par uzņēmēju atbalstīšanas un ekonomikas atdzīvināšanas plāna sastāvdaļu.
Padomes un Latvijas Veterinārārstu biedrības pārstāvji SIA „Viesuļi” kautuvē, kur šobrīd tiek veikta dzīvnieku nogalināšana tikai pēc musulmaņu reliģiskajām tradīcijām, pārliecinājās, ka dzīvniekam pēc miega artēriju, jugulāro vēnu, barības vada un trahejas pārgriešanas gārdzot ir jāmokās šausmīgās sāpēs. Dzīvnieks uzreiz pēc grieziena nezaudē samaņu. Sāpju signālu kakla nervi sūta smadzenēm līdz brīdim, kad dzīvnieks tiek apdullināts. Tā bija šaušalīga, bet acīmredzama patiesība.

Otrkārt, likuma normas virzītāji Latvijā, pretēji ES tiesību normām, kas pieļauj šādu kaušanas veidu atļaut tikai un vienīgi dalībvalsts reliģisko kopienu vajadzībām, pamatoja to ar ekonomisko ieguvumu, solot „mest cimdu” lielajai halal gaļas tirgus pasaulei un dot uzņēmumiem iespēju eksportēt simtiem tūkstošu tonnas halal gaļas no Latvijas mēnesī un tādējādi simtiem nodrošināt darbavietas. Savukārt likuma steidzamība septembrī tika pamatota ar SIA „Viesuļi” jau noslēgto tirdzniecības līgumu ar musulmaņu pārstāvjiem Zviedrijā.
Tomēr uz musulmaņu kaušanas metodi kopš strīdīgās normas pieņemšanas ir pieteicies tikai viens uzņēmums – SIA „Viesuļi” (īpašnieks – N.Teicāns, Tautas partijas Jēkabpils nodaļas valdes loceklis), un tas nesniedz statistisko informāciju par ekonomiskajiem ieguvumiem četru mēnešu laikā, Padome vērtē faktus no medijos sniegtajām ziņām un secina, ka reāla ekonomiskā ieguvuma nav:
– uzņēmuma solītā gaļas piegāde Zviedrijai nenotiek;
– nav iespējams izpildīt pasūtījumus, jo trūkst lopu;
– desmit buļļus SIA „Viesuļi” pārdevis Dignājas pagasta „Auziņu” saimnieks,
– aitas SIA „Viesuļi” ir pārdevis tagadējais aitkopis A.Pauls Pāvuls (bij. „Latvijas pasta” padomes loceklis, „VITA” padomes priekšsēdētāja vietnieks, SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” padomes loceklis),
– kaušanu veic viens musulmanis, kurš dzīvo Rīgā un uz SIA „Viesuļi” strādāt dodas reizi nedēļā,
– kāvēja darbu un pašu kautuvi ir „sertificējuši” imami, reliģiskas islāma autoritātes no dažādām valstīm, nevis īpaši tam pilnvarota valsts iestāde, kā to prasa ES normas.
Patiesībai neatbilst N.Teicāna teiktais par gaļas noieta tirgu Latvijā – 10 tūkstošiem musulmaņu. Laika posmā no 2005.-2009.gadam musulmaņu draudžu locekļu skaits Latvijā svārstījies no 369 līdz 400 draudžu locekļiem. Tapat pretēji N.Teicāna paustajam lielveikals „Stockman” ir atteicis piedāvāt SIA „Viesuļi” halal gaļu pircējiem.

Treškārt, neskatoties uz solījumiem, ka tiks sagatavoti MK noteikumi un detalizēti reglamentēts gan dzīvnieku labturības prasības, gan kaušanas norise, nepieciešamais aprīkojums, kāvēju un kautuvju sertifikācijas nosacījumi tieši šim specifiskajam kaušanas veidam, kā arī tiks īpaši apmācīti kāvēji, veterinārārsti un Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori, pieņemtie MK noteikumi sastāv no vispārīgām frāzēm, pēc būtības nereglamentējot specifisko dzīvnieku kaušanas veidu. Līdz šim valstī nav notikušas apmācības, jo valstī nav attiecīgi sertificēta institūcija, kas to varētu veikt. SIA „Viesuļi” vienīgā kāvēja ”kvalifikāciju” šai kaušanas metodei apliecina musulmaņu reliģiskās draudzes imama izziņa.

Ceturtkārt, Latvijas augstākās amatpersonas publiski ir paudušas kritiku iepriekšminētā likuma pieņemšanas procesam. Neskatoties uz plašo rezonansi medijos un aso sabiedrības kritiku, Latvijas sabiedrības, nevalstisko organizāciju un kompetento institūciju (Padomes, Latvijas veterinārārstu biedrības, dzīvnieku aizsardzības organizāciju) viedoklis netika ņemts vērā, kā tam būtu jānotiek demokrātiskā valstī.

Padome apzinās, ka joprojām daļa Saeimas deputātu un ekspertu šajā konkrētajā normā un disputā kopumā saskata tikai „pavisam vienkāršu tehnoloģisku procesu” (cit. deputāte B.Rivža) ar mērķi „atņemt lopam dzīvību un ātrāk atbrīvoties no asinīm” (cit. Latvijas gaļas ražotāju un pārstrādātāju asoc. izpilddirektors J.Zutis) un „palaist vienu biznesa nišiņu” (cit. deputāts A.Kāposts), taču Padome cer, ka šoreiz šādā pozīcijā nav Saeimas vairākums.
Līdz 17.septembra likuma grozījumiem Latvija līdzās Šveicei, Zviedrijai, Norvēģijai un Īslandei bija viena no piecām Eiropas valstīm, kurā pastāv aizliegums kaut lauksaimniecības dzīvniekus saskaņā ar reliģiskajiem rituāliem.

Fr.Kafka ir teicis: „Reizumis ļaunums ir rokā kā darbarīks. Pazīts vai nepazīts, tas ļauj sevi bez ierunām nolikt malā, ja pietiek gribas.” Deputātiem, balsojot 31.martā, ir iespēja nolikt ļaunumu malā!”.

Padomes priekšsēdētāja
Solvita Vība

Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome
Council for Ethical Treatment of animals in Latvia
Fr.Candera ielā4, Rīga, LV-1046
Tālr.mob. 22001833
e-pasts: dzd@latnet.lv

Sveicieni visiem līdzjutējiem no Mazā!

Ir pagājis jau pusotrs mēnesis kopš vācu aitu suns Mazais ir klīnikā un dziedē sarežģīto priekškājas lūzumu. Pāris dienas atpakaļ kājai ir noņemts ģipsis un uztaisīti jauni rentgeni. Ārstu meistarība, lieliskā aprūpe, ievērotā lielā piesardzība un suņa maksimālā saudzēšana ir devusi apmierinošus rezultātus.
Ārstējošais ķirurgs mūs mierina, ka, ņemot vērā traumas komplicētību, Mazā ķepas dzīšanas process ritot ļoti labi. Vismaz vēl divus mēnešus Mazajam būs jāsadzīvo ar skrūvēm un stieņiem locītavā, bet pēcāk – daļa no tiem būs jāņem ārā, lai netraucētu locītavai kustības un neradītu blakus sarežģījumus. Joprojām sunim noteikts saudzības režīms un ierobežotas kustības, tāpēc viņš uzturas klīnikā. Šobrīd jau Mazo var vest mazliet ilgākā pastaigā un suņuks, katru reizi esot laukā, izbauda sniegu, to mazliet uzēdot un pabakstot ar degungalu.

 


Mazais klīnikā (2010.g. februāris)

Ulubeles kolektīvs saka ļoti lielu PALDIES visiem labajiem cilvēkiem, kuri mums palīdz un ir uzdāvinājuši Mazajam IESPĒJU – uzturēšanos un ārstēšanos klīnikā, ziedojot naudiņu. Paldies tiem, kas raksta mums vēstules un sūta Mazajam sveicienus, kā arī pārdzīvo un tur īkšķus! Visi esam optimisti un ceram, ka, ievērojot visas daktera norādes, Mazais jau pēc pusgada varēs skriet un dauzīties uz visām četrām ķepām!!!
Mazais klīnikā iejuties kā savās mājās, pazīst klīnikas personālu un ar interesi uzņem katru jauno klīnikas izolatora iemītnieku. Kā jau tīrasiņu vilkam, suņi viņam, protams, patīk labāk nekā kaķi. Savu nelielo sprostu viņš pašlaik sargā kā savu māju un ir bezgalīgi pateicīgs un laimīgs par katru tikai viņam vienīgajam veltīto mirkli, vienalga vai tā būtu ārstu apgaitas vizīte, pastaiga ārā vai vienkārši sabužināšana un mīļa aprunāšanās ar viņu. Mazais tiek nodrošināts ar viņa vajadzībām visatbilstošāko profesionālo pārtiku, saņem visus nepieciešamos papildus medikamentus un vitamīnus… Bet, protams, ļoti skumst pēc mājām. Lai neradītu dzīvniekam papildus stresu, pārvietojot uz vēl kādu pagaidu mītni, ir pieņemts lēmums turēt viņu klīnikas apstākļos, līdz mitējas aukstais laiks un Mazais var doties atpakaļ uz pansiju. Pateicoties jūsu līdzjūtībai un atbalstam, mēs to viņam pašlaik varam atļauties nodrošināt. Suns adopcijai būs pieejams pēc pusgada, kad kāja pilnībā būs sadzijusi un nepastāvēs vairs tieši riski, ka lūzums nav labi sadzijis vai varētu rasties kāda komplikācija.
Vēlreiz milzum lielais paldies! Esam sapratuši, ka kopīgiem spēkiem mēs varam „kalnus gāzt”!

Ulubeles komanda

Mazais lūdz pēc palīdzības

Pansijā Ulubele jau kopš vasaras beigām uzturas 8 gadīgais tīras vācu aitu šķirnes suns, kam kopēji, neskatoties uz viņa iespaidīgajiem izmēriem, devuši mīļvārdiņu – Mazais.


Mazais 2009.gada septembrī

Mazais pansijā nokļuva no Lienes ielas (Rīgā) un tā novārgušais un nekoptais izskats uzņemšanas brīdī acīmredzami liecināja par suņuka sūro likteni līdz šim. Pateicoties pansijas darbinieku rūpēm, labajai pārtikai un Mazā dzīvespriecīgajam raksturam, suns ātri atkopās. Pansija ar cerībām gaidīja piesakāmies dzīvnieka adopcijai īsto cilvēku.
Diemžēl 2009.gada nogalē mūsu aktīvais suņu puika salauza priekšķepu. Dakteri konstatēja, ka lūzums ir ļoti nepatīkams – priekškājā tieši virs elkoņa locītavas kauls bija pilnībā pārlūzis un noslīdējis blakus locītavai!

 


Mazais šobrīd klīnikā

Tā kā suns ir dzīvespriecīgs, aktīvs un īsts cīnītājs, uzklausot dakteru ne īpaši optimistiskos stāstus par šāda veida traumām, ilgstošo un sarežģīto pēcoperācijas periodu, tomēr nolēmām nepadoties un mēģināt…
30.decembrī Mazais pārcieta smagu operāciju – par ko mums visiem pēc lielajiem satraukumiem tagad ir milzīgs prieks. Bet nu ir sācies pats svarīgākais un atbildīgākais laiks, jo Mazajam ir jānodrošina „gultas” režīms jeb kategoriski aizliegta jebkāda veida suņa aktivitāte, kustība un staigāšana, nemaz nerunājot par citu suņu klātbūtni. Divas reizes dienā Mazais tiek iznests ārā, lai nokārtotu savas dabiskās vajadzības, paošņātu gaisu un uz mirklīti papriecātos par balto sniegu. Vēl 3 mēnešus Mazajam jādzīvo lielā saudzības režīmā!
Diemžēl mūsu pansijā šādus apstākļus sunim nevaram nodrošināt, jo mums ir tikai plaši āra voljēri, kur kārtīgi izskrieties un sarieties ar pārējiem suņiem. Tāpēc, apspriežoties ar speciālistiem – kinologiem un veterinārārstiem – nolēmām, lai kāja labi sadzītu un pilnībā saglabātu locītavu kustīgumu, vispareizāk un labāk būtu Mazo turēt klīnikas stacionārā vismaz vēl 2 – 3 mēnešus.
Stacionārs suņa uzturēšanai un ārstēšanai izmaksā 10,- Ls dienā. Ņemot vērā nepieciešamo ilgstošo ārstēšanas procesu, Ulubeles iespējām tā ir ievērojama papildus summa, jo pansijas daudzo iemītnieku uzturēšana un aprūpe vien prasa vismaz 700,- Ls ik mēnesi. Tāpēc Ulubeles komanda lūdz visus labos cilvēkus palīgā, lai Mazais varētu kārtīgi sadziedēt kāju. Lūdzam palīdzēt un uzdāvināt Mazajam kādu stundu vai dienu no nepieciešamā pēcoperācijas uzturēšanās laika klīnikā.

Ziedot iespējams:

ziedojot ar karti „pa tiešo” mūsu mājaslapā vai

– ar pārskaitījumu uz biedrības kontu norādot – “palīdzība Mazajam”:
Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele”
„Jaunsalenieki”, Salaspils pilsēta, LV-2121
PVN Reģ.Nr. LV 40008095993
Hansabanka „Matīss” filiāle, SWIFT: HABALV22
Konts: LVL: LV 38 HABA 0551 0117 6717 9

Biedrībai Ulubele ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt arī nodokļu atlaides.

Pateicībā par palīdzību,
Ulubeles komanda

Svētku noskaņā

Sniegots, saules apmirdzēts un pārsteigumiem bagāts pirmsvētku rīts atnāca Ulubelē. Dzīvnieku pansijā, kur 24.decembra rītā jau tradicionāli pulcējas pamesto suņu draugi un atbalstītāji, šogad bija ieradušies īpaši viesi.

Sveicam Ziemassvētkos un uzsākam jaunu akciju!

Dzīvnieku pansija Ulubele un tās lolojumi pateicas saviem atbalstītājiem par visiem lielajiem darbiem dzīvnieku labā, sveic visus labos cilvēkus Ziemassvētkos un novēl, lai 2010.gadā piepildās sapņi, rokām ir darbs, sirdij – prieks un makam pilns vēderiņš.

apsveikums

Bargajam salam iestājoties, Ulubeles iemītniekiem šobrīd ļoti nepieciešami – siltās segas vai paklāji (vēlams vilnas) un labas kvalitātes salmi. Tāpat suņi būs priecīgi par jaunām rotaļlietām (vēlams bez „pīkstuļiem”). Kontakttālruni: 20203333; pansijas e-pasts: ulubele@ulubele.org (www.ulubele.org)

Pateicoties Ulubeles pamatiemītnieka Tobīša brīnumainās izveseļošanās veiksmes stāstam, esam iepazinuši šodienas situāciju veterinārajās klīnikās.
Pavadot tajās neskaitāmas stundas, uzzinājām, ka pašreiz ir ļoti daudz cilvēku, kas nevar vairs atļauties sava mīluļa ārstēšanu un, kam, līdzekļu trūkuma dēļ, jāpieņem lēmums par dzīvnieciņa iemidzināšanu. Ulubeles komanda, sadarbībā ar veterinārajām klīnikām, ir nolēmusi palīdzēt un Ziemassvētkos uzsāk akciju vesela gada garumā „Palīdzība trūcīgajiem – mīļdzīvnieku ārstēšanai”.

Ja ir iespēja, lūdzu, atbalsti:

Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele”
Reģ.Nr. LV 40008095993
Swedbanka, konts: LVL: LV 38 HABA 0551 0117 6717 9

Ulubeles komanda

Apsveikums aplūkojams arī PDF formātā.

Frosja un Eva

Krīze aizvien vairāk skar ne tikai cilvēkus, bet visu dzīvo radību. Arī Frosju un viņas meitiņu Evu…

Frosja

 

Eva

Abas kucītes visu savu mūžu dzīvoja kādā Rīgas uzņēmuma teritorijā, līdz saimniekiem to nācās pārdot… Jaunajiem teritorijas saimniekiem uzticamie sargi nav vajadzīgi, bet iepriekšējie nu mitinās dzīvoklī, kur suņu meitiņām rūmes nav.
Frosjai ir astoņi gadiņi, melns kažociņš ar brūnganu krādziņu un sirsnīgs acu skatiens. Savukārt sešgadīgās meitiņas Evas kažociņš ir zeltaini brūnā tonī. Abas ir vidēji maza auguma, ļoti mīlīgas, paklausīgas, ēšanas ziņā neizvēlīgas, dzīvespriecīgas, ārā dzīvot radušas sunenītes.
Šobrīd kucītes ir Ziemassvētku brīnuma gaidās, cerot, ka tas nesīs jaunas mājas, ko sargāt, un jaunus saimniekus, ko uzticīgi mīlēt…
Ja kādai no kucītēm vai abām varat dot jaunas mājas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu 20203333 vai rakstiet uz e-pastu adopcija@ulubele.org.

Ulubele sveic visus Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā

Šo svētdien tā īpaši parūpēsimies par saviem zvēriņiem un izmantosim iespēju veltīt tiem mazliet vairāk uzmanības – jo ir taču viņu ikgadējie svētki – Dzīvnieku aizsardzības diena.

DzAizsDiena

Datums – 4.oktobris – Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienai ir izvēlēts, jo tā ir Svētā Asīzes Franciska nāves diena. Sv.Asīzes Francisks uzskatāms par dabas mīļotāju un dzīvnieku un vides aizbildni. Asīzes Francisks (1182-1226) ir savdabīga personība Rietumu kultūrā. Viņu mēdz saukt arī par „Renesanses humānisma rītazvaigzni”. Sv.Asīzes Francisks juta Dabā slēpto dievišķo spēku, kas liecina par Dieva klātbūtni pasaulē.
Asīzes Francisks ir pazīstams ar savu patieso cieņu pret visām dzīvajām būtnēm.

B.Brofi

Dievs radījis dzīvo dabu mūsu vajadzībām un uzlicis mums arī lielu atbildību – rūpēties par tiem:

Un tapa vakars un tapa rīts – ceturtā diena.
Tad Dievs sacīja: “Lai ūdeņos mudžēt mudž dzīvu radījumu pulki, un putni lai lido pār zemi, pār debess velvi.”
Un Dievs radīja lielus jūras zvērus un visus dzīvus radījumus, kas rāpo un pulkiem mudž ūdeņos, pēc to kārtas un ikvienu spārnainu putnu pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.
Un Dievs svētīja tos, sacīdams: “Vaislojieties un vairojieties un piepildiet ūdeņus jūrā, un putni lai vairojas virs zemes.”
Un tapa vakars un tapa rīts – piektā diena.
Tad Dievs sacīja: “Lai zeme izdod dzīvus radījumus pēc viņu kārtas, lopus, rāpuļus un zemes zvērus pēc viņu kārtas.” Un tā tapa.
Un Dievs radīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas, un visus rāpuļus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.
Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.”
Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.
Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.

Ulubeles komanda un tās iemītnieki
vēl jaukus šos svētkus Jums un Jūsu mīluļiem!

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas un atbalstītāji turpinās cīņu pret rituālo kaušanu

2009.gada 17.septembrī Saeima pieņēma grozījumus „Dzīvnieku aizsardzības likumā”, kas turpmāk atļaus lauksaimniecības dzīvniekus nogalināt izmantojot dažādu reliģisko kopienu rituālās kaušanas metodes. Nelielam vairākumam atbalstot šo likumprojektu, deputāti tomēr pieļāva, ka steidzamības kārtā šaura komersantu loka interesēs, tiek upurētas Latvijā pastāvošās tradīcijas un ētikas normas.

Pret šādu barbarisku un arhaisku tradīciju ieviešanu balsoja 40 Saeimas deputāti:
Valērijs Agešins SC
Solvita Āboltiņa JL
Ainars Baštiks LPP/LC
Valērijs Buhvalovs PCTVL
Vladimirs Buzajevs PCTVL
Boriss Cilevičs SC
Ilma Čepāne PS
Oļegs Deņisovs SC
Juris Dobelis TB/LNNK
Ina Druviete PS
Guntis Jānis Eniņš ZZS
Inta Feldmane LPP/LC
Sergejs Fjodorovs SC
Aleksandrs Golubovs SC
Māris Grīnblats TB/LNNK
Pēteris Hanka ZZS
Nikolajs Kabanovs SC
Oskars Kastēns LPP/LC
Andrejs Klementjevs SC
Janīna Kursīte-Pakule PS
Gunārs Laicāns PS
Visvaldis Lācis
Liene Liepiņa JL
Ingmārs Līdaka ZZS
Anatolijs Mackevičs LPP/LC
Miroslavs Mitrofanovs PCTVL
Vitālijs Orlovs SC
Igors Pimenovs SC
Jakovs Pliners PCTVL
Dzintars Rasnačs TB/LNNK
Ivans Ribakovs SC
Inguna Rībena JL
Anna Seile PS
Kārlis Šadurskis PS
Inese Šlesere LPP/LC
Pēteris Tabūns TB/LNNK
Jānis Tutins SC
Jānis Urbanovičs SC
Aleksejs Vidavskis SC
Mihails Zemļinskis SC

Likumprojektu atbalstīja 45 deputāti:
Vitālijs Aizbalts LPP/LC
Igors Aleksandrovs JL
Dzintars Ābiķis TP
Māris Ārbergs TP
Aija Barča TP
Andris Bērziņš LPP/LC
Guntis Bērziņš JL
Vilnis-Edvīns Bresis ZZS
Uldis Briedis TP
Ingrīda Circene JL
Juris Dalbiņš TP
Jānis Dukšinskis LPP/LC
Jānis Eglītis TP
Uldis-Ivars Grava JL
Valdis Ģīlis TP
Dzintars Jaundžeikars LPP/LC
Imants Kalniņš TB/LNNK
Andis Kāposts ZZS
Jānis Klaužs TP
Vents Armands Krauklis TP
Alberts Krūmiņš JL
Māris Kučinskis TP
Jānis Lagzdiņš TP
Madars Lasmanis JL
Ainars Latkovskis JL
Kārlis Leiškalns TP
Vineta Muižniece TP
Artis Pabriks
Vaira Paegle TP
Raimonds Pauls TP
Karina Pētersone LPP/LC
Skaidrīte Pilāte ZZS
Jānis Porietis TP
Pauls Putniņš ZZS
Jānis Reirs JL
Baiba Rivža ZZS
Mārtiņš Roze ZZS
Atis Slakteris TP
Oskars Spurdziņš TP
Dagnija Staķe ZZS
Jānis Strazdiņš ZZS
Aigars Štokenbergs
Imants Valers TP
Dzintars Zaķis JL
Ērika Zommere TP

Divi tautas kalpi atturējās no balsojuma:
Gundars Daudze ZZS
Ausma Ziedone-Kantāne JL

6 deputāi nebalsoja vispār:
Silva Bendrāte JL
Andris Bērziņš ZZS
Sarmīte Ķikuste JL
Sergejs Mirskis SC
Artūrs Rubiks SC
Juris Sokolovskis PCTVL

Šeit aplūkojami Saeimā apspriestie priekšlikumi un deputātu uzstāšanās runas.

Dzīvnieku aizsardzības organizāciju sagatavotā informācija presei.

Citi resursi:
http://www.diena.lv/lat/politics/hot/pie-saeimas-ap-100-dzivnieku-aizstavju
http://www.diena.lv/lat/multimediji/dienatv/dzive/video-pikets-pret-dzivnieku-ritualu-kausanu
http://www.tvnet.lv/zalazeme/animals/article.php?id=84505
http://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/900_sekundes/article.php?id=344434
http://www.delfi.lv/news/national/politics/saeima-atlauj-kaut-lopus-atbilstosi-religiskajam.d?id=26890131
http://www.apollo.lv/portal/news/articles/179433
http://www.vipi.lv/1/6/?id_news=33201
http://easyget.lv/latvija-un-pasaule/read/16755/
http://news.frut.lv/lv/polit/politics/90501 u.c.

Izlasi arī šo:

Pret cietsirdīgu dzīvnieku kaušanu

Kaut gan cilvēku valstība dabā ir visattīstītākā, tai nepieder nekādas īpašas tiesības, attiecībā pret citām valstībām, konkrēti – pret dzīvnieku valsti. Būdamas dzīvas radības, dzīvnieki tāpat ir Visuma Dvēseles datu nesēji un attīstās pēc viņiem raksturīgiem likumiem. Tādā nozīmē viņi līdztiesīgi piedalās Kosmiskajā Evolūcijā un ieņem savu cienījamo vietu Dievišķajā Plānā.” S.Tusēns

Masu mēdijos jau ir izskanējis, ka š.g. 17.septembrī Saeima iecerējusi otrajā un galīgajā lasījumā skatīt grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā.
10.septembrī, pirmajā lasījumā steidzamības kārtībā ir pieņemti grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanu saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm – ātra rīkles pārgriešana ar ļoti asu nazi dzīvam, pie pilnas apziņas esošam dzīvniekam, pārgriežot kakla priekšējo daļu un pēc tam ļaujot dzīvniekam noasiņot.
Saskaņā ar mēdijos publicēto informāciju, Zemkopības ministrija ir skaidrojusi, ka šādas izmaiņas nepieciešamas, lai pavērtu iespējas Latvijas uzņēmējiem, šādos reliģiskos rituālos kauto lauksaimniecības dzīvnieku gaļu eksportēt ārpus Latvijas, turklāt tas arī nodrošinātu Latvijas gaļas ražotāju konkurētspēju citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū.
Protams, daudzi no mums nebūt nav veģetārieši un pārtikā izmanto gaļu, pie kam nemaz neaizdomājoties, kādas ciešanas tas sagādā nogalinātajiem dzīvniekiem, tomēr jaunā ziņa rada virkni satraucošu pārdomu.
Diez vai būs daudz tādu, kas pārzina jau esošās metodes, ar kurām kautuvēs tiek „sagatavota” mums maltīte, tāpēc nav viegli nespeciālistiem spriest – būs jaunie grozījumi likumā cietsirdīgāki vai arī atvieglos dzīvnieku nāvi. Tomēr ir skaidrs, ka nevar būt tādu argumentu, lai pieļautu vai atbalstītu cietsirdīgu apiešanos ar nevarīgākiem par mums un vairotu ciešanas.
Šajā kontekstā tikpat vēlams (vai pat nepieciešams!) būtu pārskatīt jau esošos dzīvnieku nogalināšanas paņēmienus kautuvēs. Cik gan dzīvnieku tiek pakļauti mokām aiz neziņas vai nevēlēšanās zināt par lielo lomu, kāda tiem pieder Dzīvības ķēdē!
Šeit nenorādīsim uz to vai gaļas lietošana uzturā būtu nosodāma, taču viennozīmīgi nosodāma ir slikta apiešanās ar dzīvniekiem un mokoša dzīvības atņemšana, lai kādas metodes arī netiktu izmantotas.
Katrā ziņā, mums, kā civilizētai sabiedrībai, kura sasniegusi zināmu attīstības pakāpi, būtu jādara viss iespējamais, lai savā attieksmē un uzvedībā iemiesotu patiesas Cilvēka cienīgas vērtības.
Nežēlība un ciešanu vairošana nav savienojama ar vērtībām, kuras personificē izaugsmi sasniegušu personu. Gribētos stipri cerēt, ka pieņemot vai noraidot jaunos a.m. likuma grozījumus, likuma devēji ņems šo apstākli vērā.
Kas vēl šķiet svarīgi – cilvēka attieksme pret dzīvnieku lieliski parāda to, kāda ir iespējamā viņa attieksme pret cilvēku! Ja savā ikdienā esi gatavs pieļaut un sagādāt neaptveramas ciešanas nevarīgākiem par sevi un saviem līdzcilvēkiem, tad par kādu ieinteresētību mūsu sabiedrības attīstībā var būt runa?! Un šeit tiek runāts tikai par nežēlīgas izturēšanās ētisko pusi, nemaz nerunājot par tādas rīcības sekām no karmiskā un Kosmiskās evolūcijas viedokļa.
Žēlsirdība, miermīlība, labdarība vienmēr ir iezīmējusi Dievišķās Gudrības izpausmi mūsu uzvedībā. Kādā mērā Dievišķo Gudrību paužam savā uzvedībā mēs?
Ja atgriežamies pie sākumā minētajiem iespējamiem grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā, rodas zināmas neskaidrības – ko gan nozīmē „reliģisko rituālu tradīcija lopu kaušanā” un kā šeit norādītā rituālā kaušana “iet kopā” ar tirgošanu? Kāds ir tās īstais mērķis – vai tas būs zieds, upuris dieviem, jeb tomēr tirgus prece? Galu galā – kādi reliģiskie likumi valda Latvijā, ja reiz tiek uzskatīts, ka valsts ir šķirta no Baznīcas?!
Vai tiešām preču aprite un ražošana (likumu ietvarā) ir mūsu sabiedrības galvenā un „svētā govs”? Tie jau ir pilnīgi cita rakstura jautājumi, kuri paliek atvērti.

Miermīlība nedrīkst aprobežoties vienīgi ar harmonisku attiecību saglabāšanu starp cilvēkiem. Tai jānosaka arī mūsu attieksmi pret dabu. Cik daudz skaistu dabas stūrīšu iznīcināts bez kādas nožēlas un bieži vien nelikumīgi! Cik dzīvnieku tiek pakļauti mokām barbarisku tradīciju vārdā vai dēļ necienīga vai nepareiza priekšstata par zinātni! […] Tādēļ cilvēkiem, kuri pienākuma dēļ ir spiesti dzīvniekus nogalināt, lai ražotu pārtiku, vairāk jādomā kā to izdarīt, lai pēc iespējas mazāk liktu tiem ciest un domās tiem jāpateicas, jo viņu nāve – tas nav viņu pienākums pret mums. Tāpēc miermīlība attiecas uz visu dzīvo uz Zemes.„ S.Tusēns

Publicēts: www.e-misterija.lv, Septembris 16, 2009, Ievietotājs: Aquatic

Visi uz piketu pret cietsirdības legalizēšanu!

Nodibinājums „Dzīvnieku drauga fonds” sadarbībā ar citām dzīvnieku aizsardzības un vides aizsardzības organizācijām ceturtdien, 17.septembrī, no plkst. 8.30 – 10.30 aicina visus uz piketu lai protestētu pret cietsirdīgu lauksaimniecības dzīvnieku kaušanas metožu ieviešanu Latvijā, kā arī prettiesisku un nedemokrātisku likumdošanas procesu.

Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.
/Dzīvnieku aizsardzības likuma Preambula/

Saeima 2009.gada 10.septembrī pirmajā lasījumā steidzamības kārtībā pieņēma grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanu saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm – ātra rīkles pārgriešana ar ļoti asu nazi dzīvam, pie pilnas apziņas esošam dzīvniekam, pārgriežot kakla priekšējo daļu (miega artērijas), neskarot dzīvībai svarīgus orgānus – sirdi, galvas un muguras smadzenes, un pēc tam ļaujot dzīvniekam noasiņot. Faktiski ar šiem grozījumiem tiek atļauta dzīvnieku upurēšana – barbarisks un cietsirdīgs nogalināšanas veids.Attēls no:
http://libertarianvegan.today.com/category/animal-cruelty/


Dzīvnieku aizsardzības organizācijas uzskata, ka pašreizējā „Dzīvnieku aizsardzības likumā” atspoguļojas Latvijas līdzšinējā tiesiskā kultūra un vēsturiskās tradīcijas dzīvības aizsardzībā un cietsirdības novēršanā, un sabiedrības izpratne par vērtībām. Latvija līdz šim varēja lepoties ar to, ka ir valsts, kur likums aizliedz izmantot un nogalināt dzīvniekus reliģiskajos rituālos.
Taču vēl vairāk par vēlmi Latvijā ar likumu atļaut cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem satrauc veids, kā šie grozījumi tapa – steigā un slepenībā, vienojoties atsevišķiem politiķiem un uzņēmējiem viena uzņēmēja interesēs, apejot tiesību aktos noteikto normatīvo aktu sagatavošanas un saskaņošanas kārtību.
Latvijas sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām un kompetentām institūcijām pat netika dota iespēja izteikt viedokli un piedalīties likuma jaunrades procesā, kā tam būtu jānotiek demokrātiskā valstī. Vēl vairāk – likumprojekta virzība tika apzināti slēpta, tā liedzot sabiedrībai jebkādu līdzdalības iespēju.
2009.gada 17.septembrī Saeimā grasās skatīt iepriekš minēto likumprojektu otrajā – galīgajā – lasījumā. Dzīvnieku aizsardzības un vides organizācijas no plkst. 8.30 līdz 10.30 organizē piketu pie Saeimas nama Jēkaba ielā 11, lai protestētu pret tālāku likumprojekta virzību un procedūru, kādā Latvijas Saeimā pieņem visai sabiedrībai būtiskus likumus – slepenībā, steigā un bez publiskas diskusijas. Aicinām uz piketu pulcēties ne vien tos, kam nav pieņemama cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem legalizēšana Latvijā, bet ikvienu, kas iestājas par demokrātiju un tiesiskumu, par caurredzamu un savtīgu interešu neietekmētu likumdošanas procesu, par sabiedrības tiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Organizācijām lūgums savu atbalstu akcijai paziņot elektroniski, nosūtot apliecinājumu dalībai uz e-pastu dzd@latnet.lv.

Ja kāds šaubās:
http://www.chooseveg.com/kosher-slaughter.asp
https://secure.peta.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=1203
http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?detectqt=false&video=kosher_beef&Player=qt

Kontakti

Solvita Vība, tālr.: 29427213; e–pasts: dzd@latnet.lv
Laura Karnīte, tālr.: 29165007; dzivniekusos@inbox.lv
Ilze Džonsone, tālr.: 29216113

Lai lustīga līgošana

…Dzirdēts, ka Jāņos vainagu liekot galvā tikai Jāņiem un Līgām,- tās ir muļķības.
Liek visi galvā, kas nav slinki nopīt vai kam ir, kas nopin.Ulubeles pastāvīgais iemītnieks Tobis ielīgo Jāņus
21.06.2009

„Ja pieņemam, ka Jānis vasaras saulgriežos pārņem daļu Saules funkciju, tad tomēr ar Saules kultu vien Jāņa būtību izskaidrot nevaram. Ja rituāla daļas, kas saistītas ar uguni, saules sagaidīšanu, dejošanu ap uguni utt., saistītas ar Saules kultu, tad otra spēcīga Jāņu sakne ir sens, fallisks auglības kults. Ar to saistīta pušķošana ar meijām, Jāņu zālēm, lauku aplīgošana un meiju spraušana laukos un tīrumos, lai veicinātu auglību, kā arī vispār Jāņa saistība ar kokiem un Jānis “vārtu staba galiņā”.
Tiešā veidā uz to norāda ne tikai dziesmas par Jāņu zāli, kas “brīžiem stīva, brīžiem mīksta”, bet, visticamāk, arī piedziedājums “līgo” no verba līgot, lietuviski “linguoti” ar nozīmi “iet šūpodamies, šūpoties” sekundāri no piedziedājuma atvasināts “dziedāt Jāņu dziesmas”, bet nepārprotami, ja “līgo liepa ar ozolu”, tad skaidrs, kāda šūpošanās te domāta.
Šis erotiskais moments Jāņos vienmēr ir bijis auglības veicinoša Jāņu rituāla sastāvdaļa un ir tāda līdz mūsu dienām, jo ne viena vien tautu meita tieši Jāņos ir atradusi “sev maizītes arājiņu”.”
/Austris Grasis/

Jāņu zāļu plūkšana un vainagu vīšana saistās ar divām lietām. Vispirms jau daba ap šo laiku ir pilnā plaukumā, un ziedi paši prasās rokās, tāpat mūsu senčiem bija zināms tas, ko pierādījuši arī zinātnieki – saulgriežu laikā saule savu enerģiju dāvā visdāsnāk. Tāpēc arī ticējumi par to, ka šajā laikā vāktajām drogām ir dubult dziedinošs spēks. Nereti tiek jautāts, kuras tad īsti ir īstās jāņuzāles, bet šeit konkrētu atbildi nevar dot, jo pušķos liekamas gan madaras, gan nārbulis, rudzupuķes, magones, vībotnes, sarkanais āboliņš, asinszāle un daudzas citas. Tā teikt, visa laba Jāņu zāle, kas zied Jāņu vakarā. Namu un pagalmu rotāšanai savukārt parasti izmanto meijas, tāpat, sargājoties no skauģiem un raganām, pie sliekšņiem pieliek pīlādžu zarus, bet grīdas pušķo ar Jāņu zālēm un kalmēm, lai kukaiņus no mājas izdzītu.

Janu vainags

Kā Ziemas svētkos, tā arī Jāņos lopi pusnaktī runājot par cilvēku likteni. Tie esot lopu laiki, kur viņiem jādod svētku barība.