Selma

“Cēlā, pašpietiekamā 5 gadus vecā Selma vienmēr turas mazliet atstatus no pārējiem kaķu istabas biedriem. Viņai patīk vērot gan kaķu, gan cilvēku dzīvi, pašai aktīvi tajā neiesaistoties.

Neuzbāzīgi sadzīvos ar visiem.

Atturīgā rakstura dēļ pati nekāps klēpī mīļoties, taču ļoti priecāsies par viņai izrādīto uzmanību un mīlēs savu saimnieku no sirds. Kaķis, kuram patīk būt blakus.”

🐈 Piebildīsim, ka Selma ir stalta, liela, gracioza, ar īpatni skaistiem sejas vaibstiem un atturīgu dabu – īsti “nordiska” kaķene.

📷 Foto – Helēna Erte