Aldarieši Ulubelē

Novembra pēdējā dienā pie mums Ulubelē (Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē) ciemojās un labus darbus darīja Aldaris kolektīvs

Aldaris

Ar šo pasākumu aldariešiem noslēdzās pirmā Labo darbu laika aktivitāte. Tika savākti ziedojumi dzīvnieku patversmei un daži aldarieši ieradās pie mums Līčos, lai nodotu saziedoto un paši nodotos pastaigām ar suņiem.
Patversmē Aldara pārstāvjus sagaidīja patversmes direktore Inga, kura pastāstīja par patversmes ikdienas dzīvi, iemītniekiem un dažādajiem dzīves gadījumiem, kā arī no sirds pateicās par sarūpētajām, tik ļoti vajadzīgajām segām u.c. materiāliem.
Mums liels prieks, ka aldarieši savā iekšējā intranetā, stāstot par viesošanos dzīvnieku patversmē, informēja savus darbiniekus gan par patversmes dzīvniekiem, gan arī par iespējām palīdzēt patversmes dzīvniekiem: gan kā brīvprātīgajam dodoties pastaigās ar suņiem, gan arī kļūstot par krustvecāku kādai “dzīvniekdvēselei” :), gan arī informējot par adoptējamiem dzīvniekiem.
Ļoti priecājamies par aldariešu apņemšanos arī nākamgad turpināt šādu aktivitāti un, protams, piekrītam, ka “Labām sirdīm labi darbi!

Pateicībā, U komanda
Vairāk foto: http://ulubele.blogspot.com/2011/12/aldariesi-ulubele.html