Atbalsti iniciatīvu STOP VIVISECTION!

Atšķirībā no petīcijām šī iniciatīva ir likumīgi saistoša. Ja tiks savākts 1 miljons parakstu, šī jautājuma izskatīšana Eiropas līmenī būs obligāta. Tas ir svarīgi arī tāpēc, ka pašreizējā direktīva nepieļauj labturības uzlabojumus nacionālā līmenī – tādi iespējami tikai uzreiz visur vai arī nekur. Pašreizējā ES direktīvai ir virkne nepilnību, daļa no kurām tur iestrādātas visai apzināti “lielā biznesa” lobija ietekmē – piemēram, necaurspīdīgas administratīvās procedūras un nepamatota pētījumu slepenība. Direktīva nepieprasa izmantot jau pieejamās, zinātniski apstiprinātās alternatīvas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

Taču mēs varam to mainīt. Šobrīd izskatās, ka mērķis savākt 1 miljonu parakstu ir sasniedzams. Ar pašreizējo parakstu vākšanas ātrumu internetā tiks savākti 800-850 tūkstoši parakstu līdz noteiktā termiņa beigām, kam tiks pieskaitīti paraksti uz papīra veidlapām, ko savākuši 20 000 brīvprātīgie, daudzas dzīvnieku aizsardzības organizācijas un pat atsevišķas tirdzniecības ķēdes. Parakstu vākšanai pieslēdzas aizvien jaunas organizācijas.

talka

Kopīgiem spēkiem mēs varam panākt šo dzīvniekiem svarīgo uzvaru un ierosināt politisku procesu viņu aizstāvībai. Tāpēc šobrīd svarīgs ir katrs paraksts. Lai kampaņā iesaistītu vēl vairāk cilvēku, ir iecerēta savdabīga “Baltijas sacensība”. Sacensībā par visvairāk savāktiem parakstiem piedalīsies Latvija, Lietuva un Igaunija.

Līdz parakstu vākšanas beigām atlicis drusku vairāk par mēnesi.

Informāciju sagatavoja biedrība “Dzīvnieku brīvība”