Atgādinājums – Rudens talka Ulubelē sestdien, 07. oktobrī, pulksten 10:00!

Dzīvnieku pansija Ulubele un labdarības fonds Sofi aicina draugus, kaimiņus, tuvos un tālos atbalstītājus uz Ulubeles ieziemošanas talku sestdien, 07. oktobrī, pulksten 10:00! Kopīgs darbs palīdzēs iemītniekus pasargāt no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, lai dzīvniekiem ir omulīgāk, siltāk un ērtāk. Pēc kārtīga darba ar gardu zupu talciniekus cienās labdarības fonda Sofi komanda. Tāpēc ņem līdzi draugus, ģimenes locekļus un kaimiņus – jo vairāk cilvēku, jo vairāk var paveikt! Talkas Ulubelē vienmēr izvēršas par gandarījuma pilnu pasākumu, kas nereti turpinās ar ilgstošu draudzību un laimīgām adopcijām.

Aicinām talkai reģistrēties šajā linkā: https://forms.gle/WkJjfDzBS2cieyUq8

Šai talkai ir garš darbu saraksts, tāpēc katram čaklam roku pārim atradīsies vispiemērotākais:

  • Smilšu vešana, voljēru uzbēršana un izlīdzināšana,
  • Salmu nomaiņa un suņu būdu sagatavošana aukstajam laikam;
  • Teritorijas uzkopšana;
  • Logu mazgāšana, iekštelpu rudens tīrīšana;
  • Puķu dārza rudens sakopšana;
  • Meža kopšana, nolauzto zaru, koku sazāģēšana, krūmāju un apauguma izpļaušana;
  • Amatniecības darbi – suņu būdu, žogu un citu dzīvniekiem svarīgu objektu atjaunošana un remonts.

Ja iespējams, ņemiet līdzi savus visparocīgākos darbarīkus – lāpstu, metāla grābekli, motorzāģi, trimeri, kapli, dārza šķēres, tīrīšanas līdzekļus. Ķerras ir pietiekamā daudzumā.

“Ulubele ir lielākā dzīvnieku patversme Latvijā, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par darbu, ko viņi ik dienu velta tur mītošo dzīvnieku labā. Mēs cenšamies palīdzēt ar talkas organizēšanu Ulubelei katru reizi, un mēs nākam palīgā ne tikai ar organizatorisko pusi, bet vienmēr piedomājam arī plašāk par patversmes ikdienas vajadzībām – kā vēl mēs varam viņiem palīdzēt dzīvnieku glābšanā? Tā, piemēram, uz šī gada pavasara talku mēs sagādājām smilšu kravas, iegādājāmies piekabi, motorzāģi un citas lietas saimniecības darbu veikšanai. Savukārt šogad mēs palīdzam ar aprīkojuma iegādi dzīvnieku ķeršanai un pārvadāšanai. Un, protams, katru reizi neatņemama sastāvdaļa ir pusdienas, ko sarūpējam talciniekiem pateicībā par viņu darbu,” komentē Toms Jurjevs, Labdarības fonda “Sofi” dibinātājs.

Kopš savas pastāvēšanas sākuma, 18 gadus Ulubele ir nokill patversme. Šobrīd te patvērumā ir krietni vairāk nekā 500 iemītnieku. Arī tādi, kas ir smagi traumēti, ļoti slimi vai kam jau sirmi purniņi, tomēr liela daļa ir mazuļi, jaunuļi vai cilvēka draugi savos labākajos gados. Nonākšana Ulubelē katram no viņiem ir cerība uz jaunu dzīvi.

“Dzīvnieku aizsardzībā sabiedrības domai un spēkam ir izšķiroša nozīme. Ilggadējā patversmes darbība un Ulubeles komandas misija ir iespējama vien pateicoties mūsu kaimiņu, draugu un atbalstītāju mīlestībai pret dzīvniekiem. Paldies mūsu kopienai, kas mūs ieskauj ar savām rūpēm ik dienas! Pateicamies ikvienam, kurš ir atbalstījis Ulubeli – jūsu ziedojumi un centieni ir devuši otro iespēju tūkstošiem dzīvnieku!” Teic Ulubeles vadītāja Ilze Džonsone.

“Ulubelē mūsu pirmais uzdevums ir dzīvības glābšana, tad ārstēšana, atkopšana un tikai tad jaunu māju meklēšana – tāpēc tuvākajā nākotnē ļoti aktuāla ir veterināro telpu rekonstrukcija un paplašināšana, lai varam sniegt palīdzību ātrāk un efektīvāk gan cietušajiem, gan patversmē mītošajiem dzīvniekiem.” Piebilst I.Džonsone.

Uzņēmējiem un iedzīvotājiem ir iespēja atbalstīt Ulubeles iemītniekus gan naudas, gan materiālu veidā: https://ulubele.org/atbalsts/#ziedot

Gatavojoties aukstajai sezonai, tiek gaidīti talcinieki arī mazākās grupās citos datumos un U komanda būs pateicīgi par līdzi atvestiem tekstila izstrādājumiem – segām, dvieļiem utt., kā arī kvalitatīvu barību, konserviem un cementējošajām smiltīm kaķiem, ko iespējams iegādāties arī Ulubeles veikaliņā.

Mūsu kontakti saziņai un jūsu jautājumiem:

Tālruņa numurs 20203333

Epasts ulubele@ulubele.org