Baltkrēpis

RENĒ GIJO

foto


Maza zēna un savvaļas zirga draudzība. Stāsts, kas vēsta, ka dzīvnieki uzticas vēl nesamaitātam cilvēkam – bērnam, stāsts par pieaugušo nodevību un nežēlību.

/Iesaka © Zanda Bērziņa, 2014/