Cilvēcības stunda DC Solis Dobelē

Mūsu Osis iepriecināja cilvēkus VSAC “Lielbērze” un Dobeles sociālajā dienas centrā “Solis”.
Abās iestādēs mūs sagaidīja cilvēki, kuriem bija daudz jautājumi par patversmi un visi ļoti vēlējās samīļot Osi, kurš par to bija sajūsmā.
SDC “Solis” apmeklētāji bija sagādājuši patversmes iemītniekiem segas, barību, našķus un arī makulatūru. Sakām par to lielu paldies!
Foto no DC “Solis”

foto
foto
foto
foto
foto