Daudz laimes Tev, Latvija, dzimšanas dienā!

Dzīvnieku patversme nav stāsts tikai par dzīvniekiem – dzīvnieku patversme ir stāsts par cilvēkiem. Par mūsu cilvēkiem, par mūsu Latviju. Kāds viedais reiz teicis, ka par sabiedrības briedumu liecina tas, kāda ir tās attieksme pret dzīvniekiem – pret neaizsargātajiem. 

Ulubele ir tā vieta, kur ik dienas saskaramies ar cilvēku vienaldzību, cietsirdību, nepiedodamu muļķību un bezatbildību – to dēļ Ulubeles iemītnieku skaits šobrīd pārsniedz piecus simtus. To dēļ reizēm dusmas un bezspēcība ņem virsroku pār racionālu domāšanu un nolaižas rokas.

Tāda ir mūsu Latvija.

Bet Ulubele ir arī tā vieta, kur ik dienas sajūtam cilvēku labestību, nesavtību un mīlestību. Mēs redzam, ka līdzcietība dara brīnumus un nesavtība liek sekot, uzdrošināšanās rāda piemēru un kopības sajūta ir spēks. Mēs redzam jauniešus, kuri iesaistās dzīvnieku glābšanā un bērnus, kuru līdzcietību un sirdis atver satikšanās ar patversmes iemītniekiem un rūpes par tiem. Mēs redzam cilvēkus, kuri dara godu savai zemei.

Tāda ir mūsu Latvija.

Mēs zinām, palīdzēt varam tad, ja esam stipri. Stipri varam būt tad, ja atbalstām viens otru. Ja esam kopiena, kurai ir ideāli un uzdrošināšanās: atbildība par tiem, kurus pieradinām un rūpes par tiem, kuri ir nelaimē.

Mēs esam Latvija. Tu arī.

Daudz laimes Tev, Latvija, dzimšanas dienā!