Dzīvnieki un Cilvēks

KRISTĪNE ČILVERE

foto


Neizsmeļams domu un atziņu krājums par cilvēku un dzīvnieku attiecībām, cilvēka vietu un atbildību pasaulē.

/Iesaka Ulubele/