Dzīvnieku policijas veidošana attaisno gaidītos rezultātus!

Ulubele

Aizvadītā gada 29. novembrī Latvijas iedzīvotājiem tika sniegta vēl viena iespēja – palīdzēt nelaimē nonākušam dzīvniekam. Interneta vidē sāka darboties portāla www.dzīvniekupolicija.lv sludinājumu sadaļa.
Citu līdzīga mērķa interneta vietņu vidū Dzīvnieku policija izceļas ar to, ka jebkurš cilvēks, kurš vēlas sniegt atbalstu pazudušam, atrastam dzīvniekam, situāciju var novērtēt kartē – cik manas dzīvesvietas, darba rajonā ir pazuduši vai atrasti dzīvnieki. Portāla tehniskie risinājumi piedāvā ērti izdrukāt sludinājumu, lai to izvietotu suņa, kaķa vai kāda cita mājdzīvnieka pazušanas vai atrašanas rajonā. Portāla veidotāji aicina nebūt vienaldzīgus arī tos cilvēkus, kuri nevar sniegt pagaidu mājas, nevar izdrukāt sludinājumus. Viņi sadaļā „Klaiņo” var ievietot jebkura nomaldījušās dzīvnieka ar mobilā vai viedtālruņa palīdzību veidotu foto un uzrakstīt redzētā gadījuma īsu aprakstu, norādot vietu kartē. Šādi, identificējot nomaldījušos vai ilgi klaiņojošu dzīvnieku, cilvēks jau nav bijis vienaldzīgs, ir iesaistījies un palīdzējis.

Kopumā portālā kopš 2012.gada 30.novembra jau ievietoti 783 sludinājumi. Šobrīd aktīvi ir 245. Par portāla darbības rezultātu liecina sadaļa „Laimīgie” – mājas atgriezušies vai jaunus saimniekus atraduši 95 suņi un kaķi. Tā ir tikai maza daļiņa no veiksmes stāstiem, jo to ierakstīšana portālā ir katra sludinājuma ievietotāja brīva izvēle.

Ulubele

Dzīvnieku policija ļoti atvieglo Rīgas pilsētas dzīvnieku ķērāju dienesta darbu. Ja līdz šim, redzot klaiņojošu dzīvnieku, Rīgas iedzīvotāji zvanīja ķērājiem, lai viņi brauktu un uzreiz vestu uz patversmi, tad tagad cilvēki tiek aicināti vispirms lietot portālu, lai sludinājuma ievietošanas brīdī informācija par dzīvnieku tiktu izziņota visos sociālajos tīklos. Portāla veidotāju prognozes apstiprinājās – daudziem dzīvniekiem tik tiešām dienas vai divu laikā atradās īstais saimnieks un sunim vai kaķim nevajadzēja, pazušanas brīdī esošo baiļu devu dubultot, nonākot patversmē.
Rezultāti ir iepriecinoši un portāla veidotāji jau tuvāko nedēļu laikā saviem lietotājiem piedāvās:
1) Shematiski ērtu ABC, kā palīdzēt jebkādā nelaimē nonākušam dzīvniekam visā Latvijas teritorijā.
2) Patversmes un dzīvnieku aizsardzības organizācijas portālā bez maksas varēs izveidot profilu, importējot savā apgādībā esošos rūpju bērnus – suņus un kaķus. Tādējādi rodot vēl vienu iespēju internetā un sociālajos tīklos meklēt dzīvniekam atbildīgu saimnieku.

Portālu www.dzivniekupolicija.lv izstrādā biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” sadarbībā ar nodibinājumu Mārtiņa Freimaņa Fonds.

ESF

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Agrita Bikaviņa
Mārtiņa Freimaņa Fonds
E-pasts: info@dzivniekupolicija.lv
WEB: www.dzivniekupolicija.lv
Seko mums Twitter: @Zoopolicija

Zanda Bērziņa
Ulubele
Tālrunis: 20203333
E–pasts: adopcija@ulubele.org
WEB: www.ulubele.org