Ēnu ekonomika un dzīvnieku labturības prasību ignorance vai godprātīga rīcība?

Lolojumdzīvnieku (suņu, kaķu, sesku) audzētavas un pavairotāji – sirdsdarbs, hobijs, bezatbildība vai labs ienākumu veids? Kas ir Latvijā joprojām neizsīkstošais piedāvāto kucēnu un kaķēnu avots?

Ēnu ekonomika un dzīvnieku labturības prasību ignorance vai godprātīga rīcība? Šī joprojām ir pelēkā zona un tās dati, diemžēl, ir šokējoši.

2019.gada 5.martā Dzīvnieku policija veica sludinājuma portāla ss.com monitoringu:

* 597 sludinājumos piedāvā pārdošanai suņus/kucēnus, no kuriem 509 sludinājumi ir par šķirnes un 88 – bežķirnes suņiem/kucēniem;

* 453 sludinājumos pārdošanai piedāvā kaķus/kaķēnus, no kuriem 241 tiek piedāvāti kā šķirnes, bet 212 – kā bezšķirnes kaķi/kaķēni.

(Cenas šķirnes kaķiem no 2,00 līdz 1500,00 EUR, cenas šķirnes suņiem no 0,50 līdz 1799,00 EUR. Izpētei izmantojām tikai tos sludinājumus, kuros norādītas cenas).

2019. gada 11.martā ss.com portālā veiktais pārdošanai piedāvāto suņu/kucēnu sludinājumu monitorings uzrāda, ka šajā dienā pārdošanai tiek piedāvāti vismaz 1230 šķirnes suņi/kucēni par kopējo summu  643 133,50 EUR!

(Sīkāk ar ar monitoringā iegūtajiem datiem un metodoloģiju varat iepazīties pielikumā)

Varam teikt, ka tā ir tikai aisberga redzamā daļa, jo šķirnes suņu pārdošana notiek arī caur suņu klubiem, dzīvnieku izstādēm, u.c. kanāliem.

Atgādinām, ka šo darbības jomu pašreiz Latvijā neregulē nekādi noteikumi!

Nekontrolēta dzīvnieku vairošana turpina radīt milzīgu dzīvnieku pārprodukciju, kas rezultējas klaiņojošu bezsaimnieka dzīvnieku skaita pieaugumā.

Cēloņi līdz šim palikuši (lasi-“lobiju sakārtoti”) “sev labvēlīgā tumsā”.

Protams, būtu aplami likt visus vienā katlā, jo:

  • ir godprātīgi audzētāji, kuri seko saviem lolojumiem visas dzīves garumā;
  • ir 21.gadsimtam nepiedodami tumsonīgi un bezatbildīgi saimnieki, kuri nesterilizē savus mājdzīvniekus un ik gadu vairākas reizes “ir pārsteigti” par negaidītu un neprognozējamu pieaugumu, mēģinot to racionāli realizēt;
  • ir kucēnu un kaķēnu “fabrikas”, kuru īpašnieku “dzīvniekmīlestība” izpaužas konkrētu šķirņu pieprasījuma ražošanā bez jebkādas ētikas, morāles un aiztures.

Bet kāpēc mēs par viņiem runājam vienlaicīgi, kāpēc iestājamies par šīs jomas sakārtošanu?

Vienkāršs piemērs.

!!! Patversmju darbību sīki un līdz pēdējai detaļai reglamentē Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.407 Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku reģistrācijas kārtību”  https://likumi.lv/doc.php?id=136125

Nav noteikumu, kas reglamentē lolojumdzīvnieku audzētavu/pavairotāju darbību.

PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecības vietas ir tikai 15 ieraksti par tirdzniecību dzīvnieku audzēšanas vietā (tikai 4 suņu audzētavas, 7 fiziskas personas (neatšifrējot tirgojamo mājas (istabas) dzīvnieku sugu), atlikušie 4 ieraksti: 1 novietne, 1 zooveikals, 1 zivju dīķis, 1 akvakultūras dzīvnieku audzētava) – tātad tikai 11 reģistrējušies mājas dzīvnieku tirgotāji uz 750 sludinājumiem par šķirnes suņu un kaķu pārdošanu!

Latvijā:        ! Nekādi netiek reglamentētas un kontrolētas labturības prasības audzētavās. Vairošana notiek uz dzīvnieku veselības rēķina (diemžēl skarbi tiesvedības piemēri apstiprina gadījumu, kad, piemēram,  kuce tiek pienaglota pie grīdas, lai nevarētu izvairīties);

! Kontroles trūkums joprojām pieļauj audzētājiem atsavināt suņus bez reģistrēta mikročipa, tādējādi noņemot atbildību par dzīvnieka izcelšanos un tā turpmāko likteni.  Tai skaitā, nekur faktiski nefiksējot kopējo kucēnu skaitu, ko atsavina (pārdod, atdod,uzdāvina, labās rokās utt.) konkrēta persona.

! Netiek uzskatīts, ka tas ir atsevišķas iedzīvotāju grupas pastāvīgs ienākumu gūšanas avots.

! Dzīvnieku policija, apvienojot 25 dzīvnieku aizsardzības organizācijas, prasa

  • ieviest stingras likuma normas dzīvnieku pavairotājiem, kas turpmāk liegtu tiem nelegāli nodarboties ar šo beznodokļu rūpalu – vairot, turēt un tirgot dzīvniekus.
  • ar likumu uzdot par pienākumu Ministru kabinetam izstrādāt un apstiprināt noteikumus par dzīvnieku audzētavām, to obligātu reģistrāciju un labturības prasībām, kā arī
  • piemērot nesterilizētu dzīvnieku turētājiem paaugtinātas turēšanas nodevas, bet pavairotājiem – licences.
  • aizliegt pavairotājiem tirgot nereģistrētus suņus.

Mūsu priekšlikumus ir atbalstījusi arī LOSP – Latvijā lielākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 58 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk nekā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

Ar priekšlikumiem likumdošanas grozījumiem varat iepazītIes šeit:
info.dzivniekupolicija.lv/…/nepieciesamas-izmainas-dzivniek…

Nepaliec vienaldzīgs! Seko likumdošanas grozījumu virzībai Saeimā un Saeimas deputātu rīcībai! Seko Zemkopības ministrijas un PVD attieksmei pret šiem grozījumiem! Mēs informēsim! 

Aicinām godprātīgos dzīvnieku audzētājus pievienoties, lai beidzot sakārtotu šo jomu, lai pārtrauktu līdz šim pastāvošo visatļautību dzīvnieku pavairošanā!

PIELIKUMS