Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku kontrole Rīgas pilsētā

Informācija, kur iedzīvotājiem vērsties par Rīgas pilsētas teritorijā atrastiem noklīdušiem, savainotiem suņiem un kaķiem; savvaļas dzīvniekiem; kā pieteikt ielas kaķu sterilizāciju un kā maznodrošinātajiem iedzīvotājiem meklēt atbalstu savu dzīvnieku sterilizācijai vai eitanāzijai.

Rīgas pilsētas dzīvnieku dienests – t. 67558855

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, īstenojot klaiņojošu dzīvnieku populācijas kontroles programmu, ieviesis informatīvā tālruņa pakalpojumu, kas nodrošina zvanu pieņemšanu no iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm.
Informatīvā tālruņa operators izvērtē saņemto informāciju, veic izskaidrojošo darbu un atbilstoši situācijai nodod to pakalpojuma “Dzīvnieku transportēšana un veterinārmedicīniskā aprūpe diennakts režīmā” sniedzējam, kas nodrošina glābšanas darbu veikšanu bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas dzīvniekiem, negadījumos cietušiem, slimiem, klaiņojošiem un bezsaimnieka dzīvniekiem, bez saimnieka palikušiem un klaiņojošiem suņiem un kaķiem.
Informācija par klaiņojošiem suņiem, ņemot vērā bīstamību sabiedrības drošībai un veselībai, tiek nekavējoši izanalizēta, un nodota suņu ķērājiem, kuri veic suņu izķeršanu un nogādāšanu vienā no divām dzīvnieku patversmēm, ar kurām Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis pakalpojuma līgumu. Ja vienā patversmē vairs nav brīvu vietu suņu uzņemšanai, tad tā nekavējoties par to informē suņu ķērāju, kas nogādā suni otrā patversmē. Gadījumā, ja suņa uzņemšanu atsaka abas patversmes, tad suņu ķērājs patur suni veterinārās klīnikas stacionārā uz laiku līdz atbrīvojas vieta kādā no patversmēm.
Informatīvā tālruņa operators gadījumos, ja informācijas tematika atbilst bezsaimnieka kaķu kontroles programmai „noķer-sterilizē–atlaiž”, Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju piederošo dzīvnieku sterilizācijai un eitanāzijai, dzīvnieku līķu savākšanai un utilizācijai Rīgas pilsētā un līdzvērtīgām tēmām, pāradresē zvanus Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem (tālr.: 67037366).
Zvani tiek pieņemti katru dienu (septiņas dienas nedēļā) 24 stundas diennaktī.
Informatīvā tālruņa operators pārzin Dzīvnieku aizsardzības likumu, Veterinārmedicīnas likumu, Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumus Nr.407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”, Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumus Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”, kā arī citus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas nepieciešami minētā pakalpojuma sniegšanai.

Klaiņojošo suņu izķeršana

Par klaiņojošo suņu izķeršanu Rīgas administratīvās teritorijas robežās un nogādāšanu uz Rīgas pilsētas apmaksātu dzīvnieku patversmi RD Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu ar SIA „Dr. Beinerts”.
SIA „Dr. Beinerts” dzīvnieku ķērāju dienests saskaņā ar līgumu nodrošina klaiņojošo suņu izķeršanu (prioritāte ir agresīvi suņi, kas var apdraudēt sabiedrisko kārtību) un negadījumos cietušo suņu savākšanu no ielām Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās.
Pēc 14 dienām suņi tiek atdoti atrastajiem īpašniekiem vai privātai patversmei, kura turpina meklēt šiem suņiem jaunas mājas. Suns var tikt atdots arī pirms 14 dienu termiņa, ja tam atrodas tā esošais īpašnieks. Neārstējami slimi suņi tiek eitanizēti pēc sertificēta veterinārārsta slēdziena.
Pēc līguma nosacījumiem klaiņojošo suņu izķeršana ietver:
1. Informācijas saņemšanu no iedzīvotājiem par klaiņojoša suņa atrašanās vietu pa tālruni 67558855 no plkst. 9:00 – 18:00, no policijas agresīva suņa gadījumā – visu diennakti.
2. Dzīvnieku ķērāja došanos uz norādīto suņa atrašanās rajonu no plkst.8:30 līdz plkst.17:30, agresīva suņa gadījumā – visu diennakti;
3. Suņa meklēšanu un notveršanu saskaņā ar normatīviem aktiem par klaiņojoša dzīvnieka izķeršanu;
4. Suņa nogādāšanu uz Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi vai veterināro klīniku.
Pakalpojumu piesaka klātienē SIA „Dr.Beinerts” Ģertrūdes ielā 101, Rīgā vai pa tālruni 67558855. Pēc izsaukuma saņemšanas par klaiņojošo vai negadījumos cietušo suni SIA „Dr. Beinerts” izbrauc uz noteiktu suņa atrašanas vietu, veic suņa izķeršanu un nogādāšanu uz pilsētas apmaksātu patversmi vai veterināro klīniku.

Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku ķeršana, aprūpe (diennakts pakalpojums)

Zvanīt pa tālruni 67558855. Sadarbojoties ar visiem atbildīgajiem dienestiem – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Valsts meža dienestu (VMD), Rīgas mežu aģentūru un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, Dzīvnieku ķērāji operatīvi, diennakts režīmā sniedz palīdzību Rīgas pilsētā ieklīdušam savvaļas dzīvniekam. Pēc veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanas, savvaļas dzīvnieks tiek nogādāts atpakaļ mežā. Ja dzīvnieks ir savainots tā, ka, lai atvieglotu tā ciešanas, ir jāveic eitanāzija, tad saskaņojot to ar attiecīgo dienestu, sertificēts veterinārārsts veic dzīvnieka eitanāziju saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu un Dzīvnieku aizsardzības likumu.

Negadījumos cietušo un slimo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku ķeršana un aprūpe (diennakts pakalpojums)

Tālrunis 67558855. Negadījumos cietušajam, slimajam vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajam dzīvniekam visu diennakti tiek nodrošināta dzīvnieku ķērāja izbraukšana uz notikuma vietu Rīgas administratīvās teritorijas robežās; dzīvnieka veterinārā apskate; veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšana (brūču apstrāde, sašūšana, pretsāpju līdzekļa ievadīšana u.c.); dzīvnieka nogādāšana Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē vai veterinārajā klīnikā; dzīvnieka eitanāzija.

Bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai

Kopš 2005.gada Rīgas dome pilsētā veic bezsaimnieka kaķu sterilizāciju. Noķertos kaķus apskata sertificēts veterinārārsts, slimi un veci kaķi tiek eitanizēti, bet veselie kaķi sterilizēti, vakcinēti pret trakumsērgu un nogādāti atpakaļ dzīves vietā. Šī programma Rīgas administratīvajā teritorijā tiek realizēta ar mērķi humāni samazināt bezsaimnieka kaķu skaitu pilsētā un izveidot veselīgas bezsaimnieka kaķu kolonijas.
Lai tiktu veikta kaķu izķeršana konkrētajā vietā, jāaizpilda iesniegums, kas pēc aizpildīšanas jānogādā Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā (pasta adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010), jāiesniedz personīgi Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā 5.stāvā, jānosūta pa e-pastu (dmv@riga.lv) vai jānosūta uz faksu 67012471. Iesniegumus bezsaimnieka kaķu sterilizācijai izskata un apkalpo rindas kārtībā. Ārpus rindas tiek apkalpotas valsts un pašvaldības iestādes.
Bezsaimnieka kaķu koloniju izķeršanas, nogādāšanas uz veterinārajām klīnikām un atgādāšanas atpakaļ pakalpojums ietver:
1. informācijas saņemšanu no pašvaldības darbinieka par klaiņojošo kaķu koloniju atrašanās vietu un kaķu skaitu;
2. došanos uz noteiktu klaiņojošo kaķu kolonijas uzturēšanās vietu;
3. kaķu izķeršanu saskaņā ar normatīviem aktiem par klaiņojoša dzīvnieka izķeršanu;
4. nogādāšanu uz veterinārajām klīnikām, ar kurām pašvaldībai ir noslēgts līgums par klaiņojošo kaķu sterilizēšanu;
5. bezsaimnieka sterilizēto kaķu nogādāšanu atpakaļ to dzīves vietā.
RD Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumus ar 6 veterinārajām klīnikām par bezsaimnieka kaķu sterilizāciju/kastrāciju.
1) Centra rajons, SIA „Frančeska Vet” Blaumaņa iela 29, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00 līdz 22.00 sestdienās un svētdienās – no 9.00-19.00, Tālrunis: +371 66100500;
2) Latgales priekšpilsēta, SIA „Dr.Beinerts” Ģertrūdes iela 101, Rīga, diennakts veterinārā klīnika, Tālrunis: +371 67288539;
3) Vidzemes priekšpilsēta, SIA „Dzīvnieku veselības centrs” Fridriha Candera iela 4, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-20.00 sestdienās un svētdienās no 9.00-16.00, Tālrunis: +371 67500494;
4) Zemgales priekšpilsēta, “Fel-Can” Ainavas iela 4, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz sestdienai no 10.00-22.00 svētdienās – brīvs, Tālrunis: +371 67436060;
5) Ziemeļu rajons, SIA „Alfa-Vet” Viestura prospekts 73 – 1a, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-19.00 sestdienās – 9.00-17.00 svētdienās – 10.00-16.00, Tālrunis: +371 67395695;
6) Kurzemes rajons, SIA „Dzīvnieku veselības centrs” Fridriha Candera iela 4, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-20.00 sestdienās un svētdienās no 9.00-16.00, Tālrunis: +371 67500494.
Kaķenes sterilizācija ietver: medicīnisko apskati, sterilizāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss gaļiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz 1 diennakti, vakcinēšanu pret trakumsērgu. Runča kastrācija ietver: medicīnisko apskati, kastrāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss gaļiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz līdz brīdim, kad pilnībā nav beigusies narkozes iedarbība, vakcinēšanu pret trakumsērgu.
Bezsaimnieka kaķu kolonijas izķer, nogādā uz veterinārajām klīnikām un atgādā atpakaļ to dzīves vietās SIA „Mobilvet” dzīvnieku ķērāju dienests vai iesniedzējs var nogādāt kaķus uz veterināro klīniku pats, sazinoties ar veterināro klīniku.
Kontaktinformācija:
1) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa, Brīvības iela 49/53, 501.kab., Tālrunis: 67105321, 67105683, 67012509, Fakss: 67012471, E-pasta adrese: dmv@riga.lv.
2) SIA „Mobilvet” Dīķa iela 4-2, Rīga, LV-1004. Darba laiks: Pēc iepriekšējas vienošanās ar bezsaimnieka kaķu koloniju sterilizācijas organizētājiem, tālrunis: 29237355.

Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizāciju un eitanāziju (veterināro klīniku adreses un tālruņus skatīt pie bezsaimnieka kaķu sterilizācijas sadaļas)

Uz vienu iedzīvotāju pieņemamo dzīvnieku skaits nedrīkst pārsniegt 2 dzīvniekus.
Nepieciešama izziņa no Rīgas domes Rīgas sociāla dienesta par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam.

Negadījumos cietušo dzīvnieku eitanāzija (diennakts pakalpojums) (veterināro klīniku adreses un tālruņus skatīt pie bezsaimnieka kaķu sterilizācijas sadaļas)

Negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku (suņu, kaķu, putnu) eitanāzija ietver bezmaksas pakalpojumu iedzīvotājiem, kas nogādājuši cietušu dzīvnieku (suni, kaķi, putnu) zemākminētajās veterinārajās klīnikās.
Iedzīvotājam nogādājot cietušu bezsaimnieka dzīvnieku vai putnu veterinārajā klīnikā eitanāzijas nodrošināšanai, iepriekšējs pieraksts nav obligāts.

Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme

Apmeklētāju pieņemšanas laiks katru dienu no plkst. 9:00-18:00, izņemot ceturtdienas. Patversmi apsaimnieko biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele”, tālr. 27803333.
Informāciju par atrastiem un pazudušiem dzīvniekiem, kas atrodas Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē, skatīt portālā Dzīvnieku policija Sludinājumu sadaļā.

Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana no sabiedriskām vietām Rīgā un utilizācija (diennakts pakalpojums)

Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās notriekto un citā veidā bojā gājušo un pilsētas ielās, parkos, jūras piekrastē atrasto dzīvnieku līķu savākšanu, kā arī dzīvnieku līķu apbedīšanu dzīvnieku kapsētā “Citi medību lauki” pēc izsaukuma saņemšanas veic SIA „SIA 1960” visu diennakti, tālr. 26132132.

Konsultāciju par bezsaimnieka dzīvnieku jautājumiem var saņemt:

Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā 503.kabinetā vai pa tālruņiem:
Eva Ulmane, tālr. 67105683;
Inga Nebēdniece, tālr. 67012509;
Juris Bautra, tālr. 67105321;
Rita Visocka, tālr. 67012475.
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra zvanu nodaļa:
Raivis Knoks – 67037081;
Sanita Lonerte – 67026187;
Valdis Briesma – 67105660.

Sagatavots pēc RD informācijas