Kopā ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu īstenojam jaunu projektu!

Jēgpilns brīvprātīgais darbs + informēta, izglītota sabiedrība + aktīva līdzdarbība valsts pārvaldē = pilsonisko aktivitāšu ilgtspēja un kvalitāte

Projekta mērķis ir pilsoniskajās aktivitātēs sasniegt tādas pamatvērtības kā ilgtspēju un kvalitāti. Biedrība, darbojoties dzīvnieku aizsardzības nozarē, pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kvalitāti redz jēgpilnā brīvprātīgajā darbā, informētā un izglītotā sabiedrībā un aktīvā līdzdarbībā valsts pārvaldē. Jo, mūsuprāt, dzīvnieku aizsardzība sākas ar sakārtotu vidi – pilsētvidi, normatīvo vidi, katra indivīda emocionālo vidi. Projekta ietvaros Biedrība plāno attīstīt kvalitatīvu un jēgpilnu brīvprātīgo darbu, kā arī apkopot savu ilggadējo pieredzi Vadlīnijās, kas noderēs citām NVO, īpaši, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības nozarē. Kā īpaša mērķgrupa projekta aktivitātēs tiks iesaistīti arī bērni – mūsu nākotne – Cilvēcības stundiņās bērni attīsta emocionālo inteliģenci, kas būs labs pamats viņu turpmākām pilsoniskām aktivitātēm. Otra īpašā mērķgrupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautās personas – šīm personām ir vieglāk atvērties pilsoniskām aktivitātēm, ja to mērķis ir palīdzība vājākiem, t.i., dzīvniekiem.

Projektā plānots īstenot 12 aktivitātes:

 1. Brīvprātīgā darba organizēšana un koordinēšana;
 2. Sociālās atstumtības riska personu interešu aizsardzības NVO sadarbības veicināšana;
 3. Dzīvnieku aizsardzības NVO sadarbības veicināšana;
 4. Publiskais pasākums – Atvērto durvju dienas Ulubelē;
 5. Semināru cikls “Labs saimnieks – humāns un empātisks cilvēks”;
 6. Līdzdalība valsts pārvaldē;
 7. Vadlīniju izstrāde;
 8. Tiešsaistes reģistrācijas formas;
 9. Biedrības darbinieku un pastāvīgo brīvprātīgo palīgu apmācības;
 10. Tiešsaistes ziedojumu forma;
 11. Sabiedrisko attiecību aktivitātes;
 12. Cilvēcības stundu organizēšana un koordinēšana

Projekta īstenošanas periods:  01.09.2020. – 31.08.2022.