Kristīne Čilvere (1920-2007)

Cilvēks, kurš par sevi teiktu tikai trīs vārdus – Kristīne, dzīvnieku draugs.

K.Cilvere

Savu enerģiju, prātu un talantu visu mūžu dāvāja dzīvniekiem, gan atbalstot dzīvnieku aizsardzības organizācijas visā pasaulē, gan piedaloties labdarības un izglītojošo pasākumu organizēšanā, gan rūpējoties par dzīvniekiem patversmēs.
Pateicoties K.Čilveres patiesai dzīvnieku mīlestībai un dzīvesgudrībai, 2001.gadā ar viņas un domubiedru Justa Karlsona un Ievas Laukers atbalstu tika vērtas patversmes „Dzīvnieku draugs” durvis Rīgā, Fridriha Candera ielā. Drosme, labdarība un labestība bija tās dzīves vērtības, pēc kurām viņa vērtēja līdzcilvēkus un izvēlējās savus draugus.
“Dzīvnieki, vienīgi dzīvnieki un attieksme pret tiem ir cilvēcisko vērtību lakmusa papīrs,” bija pārliecināta Kristīne.
Un viņa bija laimīga savā izvēlē dzīvot, strādāt un cīnīties vienam mērķim – uzlabot dzīvnieku un cilvēku dzīvi, uzticoties un neuzdodot jautājumus.
Viņa bija laimīga, jo viņa prata ieklausīties un pavēstīt kaut ko no tā, ko dzīvnieki vēlētos mums teikt, ko tie vēlētos mums pajautāt un par ko tie aicina mūs padomāt.