Lieldieniņas braukšus brauca…


Lieldieniņas braukšus brauca ar raibām oliņām.
Ar raibām oliņām, lieliem olu groziņiem.
Zaķīts – olu vedējiņš, vistas – olu dējējiņas.
Saimniecītes – krāsotājas, raibu olu radītājas.

Cerībā sastapt pūkaino Lieldienu cilpotāju, ulubelieši un pansijas iemītnieki tver pavasarīgās vēsmas un gatavojas lielajiem darbiem.

Ar prieku darām zināmu, ka mūsu biedrība ir uzvarējusi konkursā par tiesībām apsaimniekot Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi Līčos un ir saņēmusi uzaicinājumu līguma noslēgšanai. Mūsu piedāvājums ir bijis labākais! Šī ir patiešām priecīga vēsts, jo vērsta uz labām pārmaiņām. Esam optimisma pilni un gatavojamies lielajiem darbiem, lai palīdzētu uzlabot situāciju klaiņojošo dzīvnieku uzraudzības jomā Rīgas pilsētā.
Pateicamies mūsu draugiem un atbalstītājiem – jūsu pozitīvās emocijas un atbalsts dod spēku un enerģiju darīt vairāk!

Saulainas Lieldienas vēlot,
Ulubeles komandaAi zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju.
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem.