LSK Šķaunes Māmiņu centra un Ulubeles sadarbība

24. oktobrī biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” pārstāvji tikās ar Latvijas Sarkanā Krusta Šķaunes nodaļas “Māmiņu centra” apmeklētājiem, lai iesaistītu viņus aktivitātē „ Atbildīga saimnieka ABC pret dzīvniekiem”.
39 pasākuma dalībnieki – Šķaunes bērni un jaunieši, aktīvi darbojās aizraujošā nodarbībā. Īpašu gandarījumu dalībnieki guva, darbojoties ar četrkājaino draugu LOTE.

foto


Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” dot iespēju līdzdarboties arī projektā “Atbildīgs, izglītots, iesaistīts”, lai gūtu pozitīvas emocijas, kā arī jaunu brīvprātīgā darba pieredzi. Projekta ietvaros var līdzdarboties vienā no trijām aktivitātēm: „Ulubeles cilvēcības stunda”, „Talka dzīvnieku patversmē Ulubele” un „Brīvprātīgais darbs interneta vidē”.
Sirsnīgi pateicamies Zandai Bērziņai-Radziņai un Jānim Radziņam par interesanto, izglītojošo, ieteikumiem bagāto stāstījumu, atbildēm uz mūsu jautājumiem un dāvanām.

Cerot uz turpmāko sadarbību,
LSK Šķaunes “Māmiņu centra ”
vadītāja Sandra Drozdova
Avots: http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/89/article/lskskaunes-maminu-centra-unbiedribas-dzivnieku-pansija-ulubelesadarbiba.html