Mācamies paši – Latvijas Sarkanajā Krustā

Pateicoties mūsu projekta partnerim biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” arī mēs biedrības biedri, darbinieki, brīvprātīgie palīgi iegūstam jaunas zināšanas: par brīvprātīgā darba būtību, principiem un vērtībām; par brīvprātīgā darba dokumentēšanu; par projekta “Atbildīgs, izglītots, iesaistīts” aktivitātēm un aktivitāšu kalendāru, aktivitāšu plānošanu.
Šīs zināšanas mums lieti noderēs gan projekta “Atbildīgs, izglītots, iesaistīts” īstenošanā, gan arī turpmākā darbā ar mūsu brīvprātīgajiem palīgiem.