Margaritas Stārastes pasakas

foto
foto


Rakstnieces un mākslinieces Margaritas Stārastes grāmatas ir bērnības gaišākās atmiņas ne vienai vien paaudzei. Ne velti M.Stārastes pirmās grāmatas recenzijā tika teikts: “Bērniem patiks.”
Un patiesi – patīk gan bērniem, gan to vecākiem. Košie, mīlīgie un saulainie tēli mūs priecē, māca mums labestību. Mīļums un sirsnība caurvij katru M.Stārastes zīmējumu, katru pasaku.
Šī noteikti ir literatūra, kas vairo cilvēcību.

/Iesaka Ulubele/