Nordea

“Brīnumi notiek tur, kur viņiem tic, un, jo vairāk tic, jo biežāk tie notiek.” Didro

NordeaLogo

Ulubelē tic brīnumiem. Brīnumi notiek pateicoties atsaucīgiem draugiem, kas paralēli saviem tiešajiem darbiem atrod laiku padomāt par tiem, kam nepieciešama palīdzība. Ar Nordea Pensions Latvia atbalstu biedrība var īstenot sapni par jauna auto iegādi, kas tik ļoti nepieciešams ikdienas darbu veikšanā, dzīvnieku pārvadāšanā.