PAR DZĪVNIEKU ADOPCIJU NO ULUBELES. Atgādinājums mums visiem, kas plāno vai nākotnē izlems kļūt par adoptētājiem.

Dzīvnieku adopcijas ir ļoti būtiska dzīvnieku patversmes dzīves daļa. Ikviens iemītnieks – jauns vai vecs – gaida savu otro, laimīgo iespēju dzīvē – Savu Cilvēku, jo iepriekšējā dzīves pieredze diemžēl visiem bijusi bēdīga. Nododot dzīvnieku adopcijai, patversmes darbinieki nedrīkst kļūdīties – tā ir atbildība, pirmkārt, jau mūsu aprūpē esošo iemītnieku priekšā.

Katra adopcija tiek rūpīgi izvērtēta, lai kļūdas risku pēc iespējas samazinātu. Tāpēc mums ir Adopcijas noteikumi, iepriekšējas pārrunas, jāaizpilda Adopcijas pieteikuma anketa un ir gadījumi, kad dzīvnieka iepazīšanai nepieciešams laiks un daudzi apciemojumi – dzīvnieku pirmajā apciemojuma reizē var adopcijai nedot.

Patversme nav veikals, kurā jebkurš indivīds var realizēt savu fikso ideju-adoptēt dzīvnieku tūlīt un tagad. Ulubelei ir savi Adopcijas noteikumi, ar kuriem ikvienam adoptētājam jāiepazīstas pirms brauciena uz patversmi vai uz vietas: https://ulubele.org/noteikumi-dzivnieka-adopcijai/. Ja cilvēks šiem noteikumiem nepiekrīt, dzīvnieka adopcija nav iespējama.

Adopcijas pieteikuma aizpildīšana patversmē uz vietas ir obligāta prasība, un tas kļūst par Adopcijas līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tajā jānorāda ziņas par sevi, saviem mājdzīvniekiem, kā arī informācija par adoptējamā dzīvnieka turpmākiem turēšanas apstākļiem un aprūpi. Ja persona atsakās aizpildīt Adopcijas pieteikumu, tas tiek uztverts kā liels risks uzticēt viņam dzīvnieku no patversmes un faktisku nepiekrišanu Adopcijas noteikumiem – arī šajā gadījumā adopcija nav iespējama.

Arī tad, ja patversmes darbinieki redz, ka cilvēks izvēlējies dzīvnieku, kurš nav piemērots viņam dažādu iemeslu dēļ vai arī nav līdz galam apdomājis dzīvnieka ienākšanu mājās, vai ir citi riski dzīvnieka adopcijai (piemēram, emocionāls mirkļa lēmums, atrašanās apreibinošu vielu ietekmē, dzīvnieks tiek ņemts citai personai utml.), adopciju varam atteikt. Mūsu svarīgākais uzdevums – iekārtot Ulubeles iemītniekus mājās, kurās viņu dzīves apstākļi būs labāki par tiem, kas ir patversmē, un, lai neapdomātu lēmumu dēļ, tie atkal neatgrieztos patversmē vai neaizietu “pa rokām”.

Lai cik grūta būtu finansiālā situācija patversmē, Ulubele neuzskata par iespējamu jebkuras personas vēlmju apmierināšanu, un ir gadījumi, kad dzīvnieki konkrētam cilvēkam netiek doti. Tādus lēmumus liek pieņemt pieredze ar neveiksmīgām adopcijām, kuru rezultātā galu galā cietušie ir dzīvnieki.

Atteikt adopciju nav viegli. Par objektīvu situācijas novērtējumu nedrīkstētu apvainoties, jo uzskatām, ka primāra ir dzīvnieku drošība un atbildība par dzīvnieku turpmāko likteni, nevis jebkuras personas ambīciju vai iegribu apmierināšana.

Paldies par sapratni visiem, kas rūpīgi izvērtē dzīvnieka ienākšanu mājās, izvēlas to adoptēt no Ulubeles, iepazīstas ar Adopcijas noteikumiem un kopīgā sarunā ar patversmes darbiniekiem izvēlas visatbilstošāko mīluli, par kuru uzņemties rūpes uz visu viņa mūžu.

Paldies arī par adopcijas līdzmaksājumu, kas ne tikai daļēji nosedz adoptētā dzīvnieka uzturēšanās izmaksas patversmē, bet arī palīdz sagaidīt Mājas tiem, kas patversmē paliek! 💛