Par gada pieredzi pēc „cimda mešanas” lielajai halal gaļas tirgus pasaulei

Pirms gada 17.septembrī Saeima steidzamības kārtībā pieņēma grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanu saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm (halal) – ātra rīkles pārgriešana dzīvam, pie pilnas apziņas esošam dzīvniekam, ļaujot tam noasiņot.

Minēto grozījumu sagatavošana notika praktiski dažu dienu laikā, apejot tiesību aktos noteikto normatīvo aktu sagatavošanas un saskaņošanas kārtību, vienojoties atsevišķiem politiķiem viena uzņēmēja interesēs, neskatoties uz Latvijas augstāko amatpersonu un sabiedrības publiski pausto kritiku.
Likuma normas virzītāji pamatoja to ar ekonomisko ieguvumu – simtiem tūkstošu tonnu halal gaļas eksporta mēnesī un jaunas darba vietas.

Fakti par Latvijas „ekonomisko ieguvumu” pēc gada:
– uz halal metodi pieteicies tikai viens uzņēmums, likuma virzītājs – SIA „Viesuļi” (īpašnieks – N.Teicāns, Tautas partijas Jēkabpils nodaļas valdes loceklis),
– kaušanu SIA „Viesuļi” veica viens musulmanis no Ēģiptes,
– ar 2010.gada 3.augustu SIA „Viesuļi” ir pārtraukuši darbību,
– ar 2010.gada 4.augustu par SAPARD naudu būvētās kautuves telpās darbu ir uzsākusi cita juridiska persona – ārzonas uzņēmums SIA „Kebeco”, kuras īpašnieks ir BEACON SHIPPING Ltd, reģistrēts Belizā.

Padome gada laikā nav mainījusi savu viedokli un uzskata, ka likums paredz cietsirdīgu dzīvnieku nogalināšanas veidu. Diemžēl valstī kāvēja ”kvalifikāciju” šai kaušanas metodei apliecina musulmaņu reliģiskās draudzes imama izziņa, nevis Latvijā sertificēta institūcija. Taču svarīgākais – šie likuma grozījumi ir politiskā biznesa piemērs un kārtējo reizi Latvijas sabiedrība ir zaudējusi daudz vairāk nekā ieguvusi no beznodokļu zonā reģistrēta uzņēmuma saimnieciskās darbības Zasas pagastā.

Kontakti:
Padomes priekšsēdētāja
Solvita Vība, tālr.: 22001833
e–pasts: dzd@latnet.lv

Par to, kā esam cīnījušies pret šiem grozījumiem u.c. informācija par minēto kaušanas veidu aplūkojama šeit:

par piketu pret sasteigtajiem grozījumiem –http://www.ulubele.org/lv/home/visi-uz-piketu-pret-cietsirdibas-legalizesanu/
par deputātu balsojumu – http://www.ulubele.org/lv/home/dzivnieku-aizsardzibas-organizacijas-un-atbalstitaji-turpinas-cinu-pret-ritualo-kausanu/
par atkārtotu aicinājumu atcelt šos grozījumus – http://www.ulubele.org/lv/home/dzivnieku-aizsardzibas-etikas-padomes-pazinojums/