Pirmās palīdzības apmācības

foto


Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” darbiniekiem un pastāvīgajiem brīvprātīgajiem palīgiem projekta “Atbildīgs, izglītots, iesaistīts” ietvaros decembrī bija iespēja iziet Pirmās palīdzības apmācību kursu. Apmācību organizēja biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, tās noslēgumā pēc sekmīgi nokārtotas ieskaites tika izsniegtas sarkanās apliecības.
Protams, nenovērtējamākais rezultāts ir iegūtās zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, kas ļoti noderēs ikdienas darbā dzīvnieku patversmē.