Poligrāfijas grupa Mūkusala

“Labākais partneris veiksmīgai rītdienai”

pmg_logo

Priecājamies, ka mūsu draugu pulkā ir moderns poligrāfijas uzņēmums, kas drukā laikrakstus, žurnālus, katalogus, reklāmas materiālus un citu poligrāfisko produkciju – Poligrāfijas grupa Mūkusala.
Līdzīgi kā šim uzņēmumam “Katrs klients ir vērtība, kuram tiek veltīta īpaša attieksme”, mums katrs dzīvnieks ir vērtība un katram cenšamies iespēju robežās veltīt to īpašo attieksmi, kas tam nepieciešama.