Problēmas dzīvnieku patversmēs!

🟡 Šodien, 05.03.21. Zemkopības ministrijas sanāksmē Ulubele prezentēja savu redzējumu par problēmām dzīvnieku patversmēs. Vairākas patversmes izteica savu viedokli, liekot dažādus akcentus uz tām situācijām un problēmām, ar ko tām nācies saskarties.

🟡 Ulubeles pieredzes apkopojums balstīts dažādu dzīvnieku sugu, liela dzīvnieku skaita izmitināšanā un nokill principa ievērošanā, kā arī pēdējos gados veikto uzraugošo dienestu pārbaužu skaitā, dažādi interpretējot normatīvus.Piemēram, covid pandēmijas laikā uzraugošais dienests PVD Ulubelē veicis 9 dažādas pārbaudes❗

🟡 Esam par augstiem labturības standartiem, atbildīgiem dzīvnieku saimniekiem un novēlam visiem kolēģiem sagaidīt brīdi, kad dzīvnieku patversmes būs pustukšas un pārvērtīsies par rehabilitācijas centriem.

05.03.2021. Prezentācija par problēmām dzīvnieku patversmēs šeit:

Patversmju un biedrību pārstāvji izteica interesi par Ulubeles izstrādātajām “Vadlīnijām dzīvnieku labsajūtai patversmē un Mājās. Dariet kā mēs, dariet labāk kā mēs!”.

Vadlīnijas lasiet šeit