Šakira

6g.v. Šakira ir bikla un piesardzīga mince, bet mīlošās mājās atplauks. Lieliski sadzīvo ar citiem kaķiem un pagaidām patīk visus vērot pa gabaliņu, mīļoties nenāk. Pie pacietīgiem un mīlošiem saimniekiem Šakira noteikti kļūs drošāka un uzticēsies. Tīrīga un kārtīga, vislabāk jutīsies, ja mājās jau būs kāds drošs murrātājs.

Lem atbildīgi un brauc ar viņu iepazīties jebkurā dienā 10:00-15:00, pirms tam iepazīstoties ar adopcijas notiekumiem https://ulubele.org/noteikumi-dzivnieka-adopcijai/

🙏 Arī tad, ja nevari vest Šakiru uz mājām, Tu vari viņai palīdzēt. Atbalsti viņas un pārējo iemītnieku uzturēšanos patversmē! Nokill principu jeb otrās iespējas sagaidīšanu varam īstenot tikai kopā ar līdzīgi domājošajiem.

🙏 Uzliekot regulāru ikmēneša maksājumu Ulubeles iemītniekiem katru mēnesi savu iespēju robežās, arī tu radi viņiem drošības sajūtu. Mēs visi kopā to varam radīt un tas ir svarīgi!

Atbalsta iespējas ŠEIT

No sirds pateicamies! ❤️