Ulubele čivina

Ulubele sper savus pirmos nedrošos solīšus Twitter pasaulē 🙂
Mācīsimies čivināt, lai varam arī šādā veidā informēt par mūsu darbiņiem un to rezultātiem.

Čaklā un visādi citādi darbīgā
Ulubeles komanda