Ulubele festivālā Tīrai Latvijai

foto
foto


Siguldā Svētku laukumā šo svētdien norisinājās Zaļās Jostas organizētais festivāls “Tīrai Latvijai”, kas ir konkursu noslēguma pasākums dalībniekiem, kas vākuši makulatūru, izlietotās baterijas un sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas gada garumā.
No sirds priecājamies tur būt un piedalīties festivālā ar radošo darbnīcu, savā stendā pulcējot bērnus un jauniešus, stāstot tiem par mūsu stendā līdzpaņemtajiem patversmes dzīvniekiem un atbildīgu attieksmi pret dzīvo radību.
Festivāla dalībnieku interese par Ulubeles stendu bija tik milzīga, ka ļoti noderēja palīdzīgās rokas – mūsu brīnišķīgie jaunieši, kas projekta “Atbildīgs, izglītots, iesaistīts” ietvaros bija ar mums, palīdzēja pieskatīt līdzatvestos dzīvniekus, stāstīja par patversmi un brīvprātīgo darbu tajā.