Zoodārzs manā pagalmā..

INGMĀRS LĪDAKA

foto


Katras lauku mājas pagalms ir kā zooloģiskais dārzs. Tikai bez žogiem un sugu uzrakstiem. Šī grāmata palīdzēs iepazīt „pagalma zoodārza” iemītniekus un ar tiem sadraudzēties. Pateicoties 300 fotoattēliem tā noderīga gan kā sugu noteicējs, lai atpazītu zvērus, putnus, rāpuļus, abiniekus un pat dažus kukaiņus, gan arī kā lasāmviela brīvajam laikam, jo dzīvnieku aprakstus caurvij atmiņas par neparastiem, dažubrīd varen jautriem atgadījumiem, tos sastopot, filmējot un vērojot.
Izlasot cienījami biezo grāmatu gūstamas arī zināšanas, kā sadzīvot ar saviem lidojošajiem, rāpojošajiem un lēkājošajiem kaimiņiem, tiem nenodarot pāri.

/Iesaka © Ingmārs Līdaka, 2014/

Tiešām Dievs labi dar, ko darīdams! Daži mēneši uz kruķiem ir pamudinājuši Ingmāru Līdaku, ko es bez aizspriedumiem dēvēju par latviešu Darelu, beidzot uzrakstīt grāmatu, par kādu es jau sen biju sapņojusi! Tas bija manu ilgu piepildījums – ieraudzīt šīs brīnišķīgās grāmatas manuskriptu! Goda vārds, šādu grāmatu dēļ ir vērts būt par izdevēju! Dzīve “Skaru” pagalmā ir pamudinājusi mani citādi palūkoties uz sava dārza tālākajiem stūrīšiem un padomāt par tur mītošās dzīvās radības labsajūtu!

/Iesaka © Vija Kilbloka, 2014/