Akcijas „Atbildības diena” laikā paveiktais

Akcijas „Atbildības diena” laikā paveiktais: savāktie ziedojumi ļaus palīdzēt patversmēm visā Latvijā un valdībai iesniegts ziņojums par dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

No 02.04. līdz 27.04 visā Latvijā tika rīkota akcija „Atbildības diena” – atbalsts Latvijā strādājošām dzīvnieku patversmēm. Pasākuma laikā tika vākti ziedojumi un cilvēki tika izglītoti, skaidrojot, kāda patiesībā dziļa jēga ir vārdam „atbildība”, kas ir atbildīga saimnieka ABC, ja viņš uzņēmies rūpes par kādu mūsu mazo brāli vai māsu – suni vai kaķi. Akcijas laikā tika valdībai iesniegts ziņojums par steidzamu nepieciešamību beidzot nodrošināt valsts programmu efektīvai mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas nodrošināšanai, lai steidzami Latvijā izskaustu anonīmu dzīvnieku pamešanas vai mocīšanas iespēju.
Kamēr dzīvnieka īpašnieks nav identificējams ar konkrēto dzīvnieku, nav iespējams novērst dzīvnieku klaiņošanu, dzīvnieku nodarītos kaitējumus lauksaimniecības un savvaļas dzīvniekiem, sabiedriskās kārtības traucējumus dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpumu gadījumā u.t.t. Ziņojumā aicināts dzīvnieku identificēšanu (čipēšanu) nodrošināt izmantojot valsts vai ES fondu līdzekļus, bet visus turpmākos maksājumus par mājas istabas (dzīvnieka) uzturēšanu pilnā apmērā uzņemas dzīvnieka īpašnieks, nevis tie tiek segti, kā patreiz, no visu nodokļu maksātāju līdzekļiem.
Mēs beidzot esam sadzirdēti, ar Ministru Prezidenta rezolūciju atbildīgām ministrijām un institūcijām ir uzdots pienākums ieviest kārtību vistuvākajā laikā.
Labdarības kustības „Dzīvnieku policija” mērķis ir uzrunāt sabiedrību par atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem, izglītot dzīvnieku turēšanas aktuālajos jautājumos, lai nebūtu jācīnās ar sekām.
Akcija „Atbildības diena” bija iespējama pateicoties SMS Credit finansiālam atbalstam. Akcijas organizatorisko pusi uzņēmās producentu apvienība „Uzmanības laikmets”.
„Atbildības diena” akcijas rezultātā kopā saziedoti 33 238 Ls.
Labdarības organizācijas „Dzīvnieku policija” atvērtajā ziedojumu tālruņa un ziedojumu kontā saņemtie līdzekļi tiks proporcionāli sadalīti starp Latvijas patversmēm, kuras pieteica dalību akcijā, ir reģistrētas un atbilstoši tajās uzturēto dzīvnieku skaitam un Pārtikas veterinārajam dienestam (PVD) iesniegtajām atskaitēm. PVD ir patversmju darbību uzraugošā institūcija.
Cēsu novada pašvaldība – 3,92 %, Liepājas kinoloģiskā biedrība “Dzīvnieku aizsardzības grupa – 11,96% , Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” – 10.78 %, IK “ČIVAVA”. Tukuma dzīvnieku patversme – 4,7%, Jūrmalas pilsētas Ginta Mellera individuālais komercuzņēmums “ŠĪRANTE” – 7,94 %, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oposums”, Saldus dzīvnieku patversme – 5,08%, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” – 3,01%, Latvijas lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas Fakultātes Klīniskais Institūts, Jelgavas dzīvnieku patversme – 8,98%, Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme – 4,35%, Biedrība “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” – 13,37%, Ventspils pilsētas un rajona dzīvnieku labturības biedrība “REMBO” – 1,3%, Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”, Rīga un Rīgas rajons – 22,42%, Biedrība “ASTES un ŪSAS”, Alūksne – 2,18%.
Šobrīd no ziedojumu tālruņa zvanu ziedotās summas no „Lattelecom” saņemts 1390.- Ls. Tas saistīts ar ziedojumu tālruņu uzskaites specifiku – proti, „Lattelecom” pārskaita naudas līdzekļus katra mēneša beigās vai nākamā mēneša sākumā tikai par konkrētā mēnesī apmaksātajiem ziedotāju zvaniem. Tā kā akcija noritēja aprīlī, sagaidāms, ka savus tālruņa rēķinus par aprīli visi ziedotāji būs apmaksājuši maijā un jūnija beigās vai jūlija sākumā dzīvnieku aizsardzības kustības dzivniekupolicija.lv kontā tiks saņemta lielākā daļa akcijas ziedojumu. Jārēķinās arī ar izdevumiem, jo par ziedojuma tālruņa līnijas apkalpošanu „Lattelecom” izraksta abonēšanas pakalpojumu rēķinu un papildus ietur pakalpojuma procentu 10% + PVN.
Par akcijas „Atbildības diena” ziedojumu sadales kārtību un apmaksas termiņiem ir atbildīga akcijas uzraudzības komiteja. Ar katru patversmi – akcijas dalībnieci par līdzekļu saņemšanu tiks slēgts līgums, jo ziedojumu saņemšana būs jāpamato ar konkrētu pakalpojumu vai preču izmaksu rēķiniem un pavadzīmēm.
Akcijas organizatori apsola, ka patversmju atbalstam arī turpmāk tiks rīkotas dažādas akcijas, par ko īpaši tiks izziņots. Pārējā laikā kustības „Dzīvnieku policija” ziedojumu tālrunis un ziedojumu konts paliks atvērts un kalpos, lai turpinātu īstenot dzīvnieku policijas mērķus un kopā panāktu, lai Latvijā steidzami tiktu mainīta likudošana un katrs necilvēks, kurš pamet, moka vai kā citādi kaitē dzīvniekiem, nepaliktu anonīms un saņemtu sodu par saviem pārkāpumiem.
Labdarības kustības „Dzīvniekupolicija. lv” veidotāji un attīstītāji strādā, lai pie mums iedibinātu sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustību un, lai efektīgāk vērstos pret nelegālo dzīvnieku audzētāju rūpalu.
Nodibinājumam „Dzīvnieku policija” ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas palīdzēs turpmāk piesaistīt ziedojumus no privātuzņēmējiem, kuri nolems atbalstīt Dzīvnieku policijas izveidi un attīstību Latvijā.

Portālu www.dzivniekupolicija.lv izstrādā biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” sadarbībā ar nodibinājumu Mārtiņa Freimaņa Fonds.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Agrita Bikaviņa
Nodibinājums “Mārtiņa Freimaņa Fonds”
E-pasts: info@dzivniekupolicija.lv
WEB: www.dzivniekupolicija.lv
Seko mums Twitter: @Zoopolicija

Zanda Bērziņa
Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”
Tālrunis: 20203333
E–pasts: adopcija@ulubele.org
WEB: www.ulubele.org
Seko mums Twitter: @Ulubele