Apmācības Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondā

foto


Mūžu dzīvo, mūžu mācies… Arī mēs mācāmies pastāvīgi.
Aprīlī izmantojām iespēju papildināt savas zināšanas tādās nopietnās lietās kā “Efektīva nodibinājuma/fonda pārvalde” un “Līgumi un to izstrādāšanas nosacījumi”, ko organizēja Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonds.
Attīstoties brīvprātīgo palīgu tīklam, īpaši noderīgas ir zināšanas par brīvprātīgā darba līgumu un to praktisko piemērojamību, nozīmi.