Lielā talkošana Ulubelē 2015

Kā ik gadu, arī šogad bijām viena no oficiālajām Lielās talkas talkošanas vietām, aicinājām talkā savus palīgus dzīvnieku patversmes teritorijas sakopšanai, t.sk. arī biedrības “Mentor Latvia” un RPBJC struktūrvienības “Krīzes centrs” jauniešus, bērnus un ģimenes.
Plāni grandiozi, talcinieku daudz – milzu gandarījums par paveikto!
Paldies visiem par čaklajām rokām un izturību. Kopā mēs ir spēks! 🙂

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto