Apstiprināta Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome

foto

Pamatojoties uz Dzīvnieku aizsardzības likuma 11.panta trešo daļu un MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.622 “Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums” 5. un 15.punktu, ir apstiprināts Zemkopības ministrijas 2015.gada 19.februāra Rīkojums Nr.24 “Par Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu“.
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāvā apstiprināta arī biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” valdes locekle Ilze Džonsone.
Padomes personālsastāva darbības laiks ir līdz 2018.gaa 1.martam.