Sēde 03.03.2021. – Bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem!

Tikko noslēdzās LR Saeima Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde, kurā izskatīja pilsonisko iniciatīvu “Bargāki sodi par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem” (nr.558/Lm13).

Galvenā ziņa, protams, ir LĒMUMS un tas ir vienbalsīgi nolemts: jautājums nodots Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisijai tālākai izskatīšanai un precizēšanai.

Par pārējo gan grūti tā vienā teikumā iekļauties. Tiklīdz būs pieejams sēdes ieraksts, ar to šeit dalīsimies – visi, kurus šis jautājums interesē, varēs to noklausīties.

Ļoti svarīgs jautājums, kas izkristalizējās diskusiju gaitā, ir neviennozīmīgā izpratne, kas tad īsti ir cietsirdība pret dzīvnieku. Te nu patiešām, cik cilvēku, tik viedokļu.

Tā kā Dzīvnieku aizsardzības likuma 4.pantā dotais uzskaitījums, kas ir uzskatāms par cietsirdību pret dzīvnieku, patiešām ir plašs, un jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ tas Zemkopības ministrija / Ministry of Agriculture of Latvia darba grupās tika identificēts kā problēmjautājums, ka praksē grūti nošķirt, kas ir labturība, kas cietsirdība, kas ir administratīvi sodāms, kas kriminālsodāms – redzam jaunu iespēju šo jautājumu aktualizēt un beidzot juridiski nošķirt: dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpums; dzīvnieka labturības prasību neievērošana; cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku.Apkoposim savu redzējumu un gatavosimies tālākām Latvijas Republikas Saeima atbildīgo komisiju sēdēm.

❗ Katra balss ir no svara dzīvnieku aizstāvībai!

❗ Paud savu viedokli, parakstot iniciatīvu šeit:

Paldies iniciatīvas autorēm Zane Zvirbule un Sarma Zvirbule, paldies visiem inciatīvas atbalstītājiem! Paldies, ka neesi vienaldzīgs! 🐾