Dalība Traktordienā 2015

Nodibinājums „Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai” 2015..gada 16.maijā rīkoja pasākumu „TRAKTORDIENA 2015”, kas notika Andra Grantiņa zemnieku saimniecībā „Eriņi”, „Sīpolnieku laiks”. Pasākums tika rīkots sadarbībā ar zemnieku saimniecības īpašniekiem Grantiņu ģimeni. Pasākumu atbalstīja Latvijas Republikas Zemkopības ministrija un Lauku tīkls. Pasākums notika 6.reizi un tā mērķis ir – veicināt Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, apvienojot izglītību, ražošanas un praktiskos demonstrējumus lauksaimniecībā, organizēt pieredzes apmaiņu starp uzņēmējiem, lauksaimniecības nozares speciālistiem, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjiem un interesentiem, dodot iespēju satikties uz lauka, pavadīt laiku, iegūt informāciju, izglītoties, izklaidēties un iepazīt Latvijas lauksaimniecību un laukus.
Pasākumā piedalās lauksaimniecības tehnikas uzņēmumi, kuri Latvijā ražo un pārdod lauksaimniecības tehniku, uzņēmumi, kas piedāvā ar lauksaimniecību un laukiem saistītus pakalpojumus, ar lauksaimniecības nozari saistītās valsts un nevalstiskās organizācijas, lauksaimniecības izglītības iestādes un dažādu nozaru speciālisti.
Pasākumu kuplinājām arī mēs – „Ulubele”, mēs bijām daudz – suņu mammīte ar saviem 6 bērniņiem, no kuriem 4 satika Savu cilvēku!
Mūsu stendā, kā allaž, dalījāmies par Atbildību: par cilvēka atbildību pret saviem „mazākajiem brāļiem un māsām”, “Ulubelei” bija lieliska iespēja iepazīstināt pasākuma dalībniekus un apmeklētājus ar savu – dzīvnieku pansijas „Ulubele” darbības nozari, ko ikviens var aplūkot un smelties pozitīvas emocijas Ulubeles mājas lapā www.ulubele.org.

foto
foto
foto
foto