Nāc talkā dzīvnieku patversmei!


Darbs, kādu paveic dzīvnieku patversmes, ir bezgala cēls un fantastisks. Ir jābūt lielai drosmei un gribasspēkam, lai uzņemtos tādu atbildību. Tomēr arī patversmēm neklājas viegli un ir nepieciešama palīdzība.
Biznesa augstskolas „Turība” Studējošo pašpārvalde (BAT SP), sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Studējošo pašpārvaldi (LU BF SP), Rīgas Tehniskās universitātes Studentu pašpārvaldi (RTU IEVF SP), Ekonomikas un Kultūras augstskolas Studentu pašpārvaldi (EKA SP) un deju studiju „PRO-X” 18. aprīlī dzīvnieku patversmē „Ulubele” rīkos talku, lai sakoptu patversmes apkārtni, izvestu pastaigā suņus, kā arī vienkārši labi pavadītu laiku un pēc talkas vienotos kopīgā piknikā.
Ikvienam ir iespēja lielākā vai mazākā pulkā nākt talkā dzīvnieku patversmei – katrs darbiņš ir vērtīgs!