Izdari sirds darbu!

🙏 JŪSU ZIEDOJUMAM ULUBELĒ IR DZĪVĪBAS VĒRTĪBA! 🙏
Lūdzu palīdziet atbalstīt no-kill principu un izglābt, izārstēt, ik mēnesi uzturēt 150 patversmes īpašos iemītniekus, tai skaitā seniorus un patversmē nonākušos smagi slimos vai savainotos, par kuriem neviens cits vairs nerūpējas!


🙏 Ziedot tiešsaistē caur ziedot.lv Ulubele projektu “Izdari sirds darbu” varat šeit: https://www.ziedot.lv/izdari-sirds-darbu-3589
Taču katru dienu Ulubeles patvērumā kopumā mīt apmēram 500 dzīvnieku–galvenokārt suņi un kaķi, šeit ir arī truši, šinšilas, putni u.c.
Esam no-kill patversme–patversme, kurā nevienu nenogalina tikai tāpēc, ka viņš nav pietiekami smuks, jauns vai neviens nav izvēlējies vest uz mājām: sākot no 15.dienas dzīvnieki uzturas patversmē tikai pateicoties Jūsu atbalstam un ziedojumiem.
Jaunos un veselos dzīvniekus, kuriem iepriekšējie saimnieki neatbrauc pakaļ likumā noteiktajā termiņā, adoptē salīdzinoši ātri-apmēram 1-3 mēnešu laikā. Bet senioriem, kas vecāki par 8 gadiem, un dzīvniekiem ar veselības problēmām cerības tikt adoptētiem ir nesalīdzināmi mazākas. Nereti viņi Ulubelē nodzīvo savu mūžu.Mūsu lielā rūpe ir dzīvnieki–seniori un dzīvnieki, kuri tiek atrasti bezpalīdzīgā stāvoklī slimi vai savainoti:


• Viena piektā daļa no Ulubeles iemītniekiem ir opīši–suņi un kaķi, kuri vecāki par 8 gadiem, kam nepieciešama īpaša aprūpe–medikamenti, barības piedevas, speciāla pārtika – viena uzturēšanās diena patversmē izmaksā vidēji 3 eur. Jau 3 gadus darbojas Ulubeles Senioru programma https://ulubele.org/senioru-programma/, kas ir atbalsts senioriem patversmē un adopcijas gadījumā arī mājās. Senioru programmas atbalstītāji (no 30 eur mēnesī) kļūst par Ulubeles patroniem un viņu vārdi tiek ierakstīti Ulubeles Goda sienā.


• No visiem dzīvniekiem, kuri ik dienu uzturas patversmē vismaz 10% ir nepieciešama regulāra veterinārstu palīdzība-konsultācijas pie speciālistiem, analīžu paraugu noņemšana, medikamentu iegāde, regulāra terapija, operāciju apmaksa. Tāpat nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi kā dzīvniekiem, tā veterinārajām telpām.


Veci un/vai slimi dzīvnieki nevar pastāvīgi dzīvot āra apstākļos. Viņi jātur labiekārtotās telpās, kuru siltuma uzturēšanai izmantojam krāsns apkuri un siltumsūkņus. Būtiska patversmes izdevumu pozīcija ir elektroenerģija un ar to saistītā aprīkojuma uzturēšanas izmaksas.
Tāpēc mēs sakām – Jūsu palīdzībai ir dzīvības vērtība, Jūsu ziedojums var palīdzēt izglābt un nodrošināt viņu izdzīvošanu!

Paldies,
Jūsu Ulubele

Tiešsaistē iespēja atbalstīt dzīvniekus caur ziedot.lv Ulubele projektu “Izdari sirds darbu”:
https://www.ziedot.lv/izdari-sirds-darbu-3589
Mūsu konts:
Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”
Reģ.Nr. LV 40008095993
Konts: LV 97 HABA 0551 0283 5389 3
Mērķis: ja esi izlēmis katru mēnesi atbalstīt Ulubeles iemītniekus – ieraksti – regulārais maksājums
Paypal: info@ulubele.org
Ziedojumu tālrunis: 90006863 (1 zvans = 4,27 eiro) 90006083 (1,42 eiro)

#ulubele #nokillshelter #dzīvībasvērtībaulubelē #ziedo #izdarisirdsdarbu #ulubelessenioruprogramma #senioruprogramma #palīdzi #ziedotlv