Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem

foto


Vienkāršs un sirsnīgs, patiess un saprotams stāstījums par labo un ļauno, par labestību un nejaucību, čaklumu un slinkumu, gaismu un tumsu. Visbagātīgākā aka, kurā smelties dzīves gudrību, viedumu, latviskumu un skaidrību.

/Iesaka © Elita Veidemane, 2014/