Meldru puikas, meldru vīri

VITAUTS ĻŪDĒNS

foto


Sirsnīgi dzejoļi bērniem, kas, kā tautas dziesmā māca – Ne sunīša kājām spert. Grāmatā ir dzejolis “Suns”, kas toreiz man, pavisam nesen manai meitai, lika neizpratnē jautāt: – Kāpēc sunim nav māju?

Sunim četras kājas
Vau, vau, vau
Sunim tik nav mājas
Nav, nav, nav
Sunim suņa prieki
Vau, vau, vau
Tik nav saiminieka
Nav, nav, nav
Sunim pāri saule
Vau, vau, vau
Nav kas iedot kaulu
Nav, nav, nav
Tādi gaisi rīti
Vau, vau, vau
Nav kas paglaudītu
Nav, nav, nav

/Iesaka © Zanda Bērziņa, 2014/