Lielā talka Ulubelē 2015

25.aprīlī plkst.11.00 Ulubele aicina uz Lielo Talku visus, kuri gatavi pielikt savas čaklās rokas, gudro prātu un līdzjūtīgo sirdi Lielajām Pārvērtībām!LielaTalkaUlubele2015_small

Esam lepni un priecīgi, ka Ulubele, kā iepriekš zinādama šī gada Latvijas Lielās Talkas lozungu “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”, gājusi pussoli priekšā un visa gada laikā gatavojusi patversmes neparastās pārvērtības – pastaigu voljēri, suņu atpūtas nojumes, opīšu māja, kaķu paradīze, Jāzepa un Reksas mājiņa ir tikai viena daļa no Ulubeles jaunumiem. Vēl vairāk darbu un sapņu mums kopīgi jārealizē Lielās Talkas dienā.
Ja esi gatavs padarīt labāku un priecīgāku patversmes iemītnieku ikdienu, ja esi gatavs viņu dzīvi vērst uz labāku – brauc uz Lielo Talku Ulubelē!
Talkas starts – 25.aprīļa 11.00 atbilstošā apģērbā, ar darba cimdiem un iemīļotajiem darbarīkiem azotē! Strādāsim mežā, slaucīsim teritoriju, sakopsim krūmāju, … … … Ja kādam talkotājam ir īpašas iemaņas īpašai talkošanai (piemēram, galdnieka prasmes remontdarbiem), lūdzu piesakies iepriekš, lai varam precizēt darba fronti.
Mīļi gaidīti Pavasara Talkā Ulubelē! Arī suņu pastaigās un kaķu samīļošanā! Atgādinām, ka kopš aprīļa mums ir jauna kārtība, kas attiecas uz visiem, kuri grib vest pastaigās suņus.
Turpmāk, lai varētu staidzināt suņus, jāiziet īsa, koncentrēta apmācība, pēc kuras varēs saņemt Ulubeles brīvprātīgā palīga apliecību, kas būs kā apstiprinājums, ka esat zinoši un atbildīgi Ukomandas palīgi.
Suņus pastaigās varēs vest tikai Ulubeles brīvprātīgie palīgi, uzrādot savu apliecību un parakstoties žurnālā.
Apmācības notiek katru sestdienu un svētdienu plkst. 12.00 un 14.00. Arī Lielās Talkas dienā !

Uz tikšanos Ulubeles patversmē Līčos!