Mūsu kontā nelaimē nokļuvušo dzīvnieku ārstēšanai svilpo vējš…

Nedaudz uzkrājušies parādi, jo VIENMĒR vispirms palīdzam katram un tad domājam: ko un kā. Ja ir iespēja atbalstīt izmeklējumus, operācijas, rehabilitāciju, mēs būsim ļoti pateicīgi, jo pašvaldības apmaksā tikai pirmo un pēdējo palīdzību…

Pašlaik rēķinu saistības Vetmed – 4523 eur. Plus tekošie rēķini sadarbības klīnikās.

Jau iepriekš LIELS PALDIES par atbalstu dzīvniekiem, kuriem nav sava saimnieka, vai saimniekam nav naudas, lai ārstētu.

Mūsu norēķinu rekvizīti:

Biedrība Dzīvnieku pansija Ulubele

Reģ.Nr. LV40008095993

AS Swedbank, Swift: HABALV22

Konts: LV97HABA0551028353893

Mērķis: savainoto ārstēšanai

Ziedo tiešsaistē: https://ulubele.org/atbalsts/#ziedot

Paypal: info@ulubele.org

Ziedojumu tālruņi: 90006863 (1 zvans = 4,27 eiro) 90006083 (1,42 eiro)

PALDIES!