Par Ulubeles vēstuli Valsts prezidentam

Latvijas valsts prezidentam
Raimondam Vējonim
Rīgas Pils
Pils laukums 3,
Rīga, LV1050

2018. gada 8. oktobrī

A. god. Vējoņa kungs,

Rakstu Jums Latvijas lielākās dzīvnieku patversmes “Ulubele” vārdā. Šī gada 4. oktobrī, divas dienas pirms vēlēšanām, Saeima trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas nosaka jaunu regulējumu Latvijas patēriņa kreditētājiem. Pirms tam jau likumos būtiski izmainīta UIN nodokļu sistēma, kas 2018.gadā burtiski sagrāvusi Latvijā pastāvošo kārtību, kādā uzņēmēji un privātpersonas līdz šim atbalstīja valstī reģistrētās sabiedriskā labuma organizācijas, ziedojot izglītībai, veselībai, sportam, kultūrai un arī pamestajiem dzīvniekiem – to iespējai dzīvot, lai atrastu jaunus saimniekus. Kā sabiedriskā labuma organizācija, kura lielā mērā ir atkarīga no citu labdarības organizāciju, kā piemēram, ziedot.lv, AS “4finance” Labie darbi un citu sponsoru finansiālā atbalsta, vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka minēto likuma grozījumu rezultātā daudzas biedrības un nodibinājumi, arī dzīvnieku patversme “Ulubele”, visticamāk, neatgriezeniski zaudēs stratēģiski svarīgu sponsoru atbalstu.

Iespējams, vairāki desmiti tūkstošu eiro, kurus no savu uzņēmumu peļņas mūsu lielie draugi un sponsori novirza patversmes atbalstam, kādam var šķist nieks. Dzīvnieku patversmei “Ulubele”, kuras darbinieki ik dienu cīnās par katra no 500 dzīvnieku dzīvībām un uzturēšanas apstākļu noturēšanu pieņemamā līmenī, katram eiro ir izdzīvošanas vērtība.

Lieki teikt, ka patversmei sniegtais atbalsts no valsts un pašvaldības puses ir nepietiekams. Saskaņā ar likumu, pašvaldības nodrošina absolūto minimumu – apmaksā dzīvnieka uzturēšanu 14 dienas no viņa uzņemšanas brīža patversmē. Pēc šī laika dzīvnieki ir vai nu jāeitanazē, vai arī jāmeklē citas iespējas, kā tos uzturēt. Mēs dzīvnieku patversmē “Ulubele” uzskatām, ka nevainīgu dzīvnieku iemidzināšana ir barbarisms, tāpēc nemitīgi meklējam finansējuma avotus pie nevalstiskām organizācijām, komercuzņēmumiem, labdarības fondiem un citur.

Tā, piemēram, sadarbībā ar AS “4finance” jau vairākus gadus rīkojam pasākumu “Lielā talka Ulubelē”. Šis pasākums patversmei ir vitāli svarīgs, jo papildus finansiāliem līdzekļiem, kuri tiek izmantoti dzīvnieku barības un citu nepieciešamo mantu iegādei, kā arī patversmes ēku un celtņu remontam, tas ikgadēji piesaista plašu sabiedrības uzmanību patversmes problēmām un milzīga nevienaldzīgu cilvēku skaita interesi par šo problēmu risināšanu. Šogad talkas laikā, pateicoties vairāk kā 300 brīvprātīgajiem, izdevās nosiltināt suņu pagaidu voljēru ēku, sakopt patversmes teritoriju un sagatavot dzīvnieku mītnes ziemas sezonai. Turklāt talkai ir pievienotā vērtība – dzīvnieku un cilvēku komunikācija, kura bieži vien rezultējas patversmes iemītnieku adopcijā.

4. oktobrī, tieši Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā, atbalstot grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, deputāti viennozīmīgi nav apsvēruši, kādu kaitējumu šie grozījumi var nodarīt citās jomās, kurās patēriņa kreditēšanas nozari pārstāvošie uzņēmumi sniedz lielu pienesumu, realizējot korporatīvās sociālās atbildības, labdarības un sponsorēšanas iniciatīvas.

Atgādinu, ka Latvijas patēriņa kreditētāji šobrīd bija, var teikt vēl pēdējie palikušie, kuri novirzīja līdzekļus kultūras, veselības, sporta un dzīvnieku atbalstam. Izsludinot šo likumu, sabiedriskā labuma organizācijas – biedrības un nodibinājumi zaudēs ievērojamu atbalstu un, iespējams, daudzas labdarības organizācijas būs spiestas likvidēties vai pārtraukt atbalstu daudzām maznodrošināto, trūcīgo grupām un citām jomām.

Aicinu augsti godāto prezidenta kungu neatbalstīt Saeimas trešajā lasījumā pieņemtos grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, iesniedzot tos atkārtotai izskatīšanai Saeimā, tādējādi nepieļaujot sasteigtu un neizsvērtu lēmumu pieņemšanu priekšvēlēšanu laika spiedienā. Kā arī uzliekot par pienākumu jaunajam Saeimas sasaukumam to vēlreiz izvērtēt kontekstā ar izmaiņām UIN likumā, apsverot iespēju atjaunot nodokļu atlaides uzņēmumiem, kuri ziedo sabiedriskā labuma organizācijām. Lūdzu aiciniet Saeimu izanalizēt un izdiskutēt piedāvāto grozījumu redakciju un visus ar to saistītus riskus pārējo izmainīto likumu kontekstā. Esam gatavi piedalīties Saeimas komisiju sēdēs kopā ar citām sabiedriskā labuma organizācijām, lai deputāti izprastu situācijas nopietnumu, ka nedrīkst neapdomīgi graut sistēmas daļu, nesaskatot kopainu un nedomāt par sekām, kādas tiks nodarītas nesaņemot atbalstu veselības, izglītības, kultūras, sporta un arī dzīvnieku aizsardzības jomās.

Patiesā cieņā,

Dzīvnieku patversmes “Ulubele” vadītāja
Ilze Džonsone