Atklāts “Atbildības parks Ulubele”

Sestdien, 6.oktobrī, patversmē oficiāli noslēdzām ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēto projektu un atklājām “Atbildības parku Ulubele”.

Projekts “Atbildības parks Ulubele” tika īstenots ar mērķi attīstīt aktīvās atpūtas tūrismu, sportu un brīvprātīgo darbu patversmes teritorijā, to apvienojot ar izglītojošām un sabiedriski lietderīgām aktivitātēm, piemēram, cilvēcības stundiņas bērniem, brīvprātīgo instruktāžas pieaugušajiem, talkām un citām aktivitātēm.

Projekta ietvaros patversmes teritorijā apmeklētāju ērtībai un komfortam esam ierīkojuši: brīvprātīgo instruktāžu / pasākumu telti, velosipēdu novietni, ugunskura vietu, izveidojuši un izvietojuši animētu Ulubeles teritorijas karti, kā arī citas informatīvas norādes, kas palīdz orientēties patversmes teritorijā, iegādājušies daudzfunkcionālu ārā tualeti, garderobes skapīšus, multifunkcionālu traktoru teritorijas ērtākai kopšanai, kā arī koka galdus un krēslus.

Projekts “Atbildības parks Ulubele” tika īstenos vienu gadu. Tā laikā patversmē tika novadītas 121 jauno brīvprātīgo instruktāžas, norisinājās 24 talkas, kurās piedalījās gan ģimenes, gan skolēnu klases, studentu grupas, uzņēmumu pārstāvji, kā arī individuāli cilvēki, kuri pievienojās lielajām, izsludinātajām talkām patversmē. Projekta laikā Ulubelē par brīvprātīgajiem kļuva 1465 Ulubeles apmeklētāji.

“Atbildības parkā Ulubele” pastaigu mežā ir izvietots arī spēles “Geocatching” apslēptais punkts, ko nereti brauc meklēt šīs spēles entuziasti, pie reizes apvienojot šo izklaidi ar atbildīgu darbu – apciemojot patversmes četrkājainos iemītniekus, atvedot tiem dāvanas un izvedot tos pastaigā. (“Geocatching” ir visā pasaulē spēlēta ģeolokācijas spēle. Tā ietver “dārgumu” paslēpšanu, un to meklēšanu, publicējot koordinātes internetā. Tādā veidā citi šīs spēles dalībnieki var meklēt šos “dārgumus”, kas gan realitātē nenozīmē materiālas vērtības, bet gan spēles azartu un prieku par atrasto slēpni)