Pārpildītais šķirsts

DŽERALDS DARELS

foto


Šī bija Darela grāmata, kas lika man raudāt vienā laidā – no žēluma, mīļuma, aizkustinājuma. Jā, “Pārpildītajā šķirstā” daudzi dzīvnieki iet bojā, taču autora mīlestība pret visām radībām māca iecietību, labestību un pilnīgi noteikti nespēju novērsties no dzīvniekiem arī tad, ja viņi ir nevaldāmi, ievainoti, nelaimīgi. Ciešanas, kuras pārdzīvoju lasot, noteikti darīja mani labāku.

/Iesaka © Dace Rukšāne, 2014/