Rīgas 1.speciālā internātpamatskola talko Ulubelē

Sakām mīļu paldies Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas audzēkņiem par palīdzību ikdienas darbiņos.

foto